SafeSeaNet v. 5

bruges fra onsdag d.23. november

Alle skibe - All vessels, SafeSeaNet v.5:

Link to spreadsheet - all vessels 1.5 - updated 01-07-2024

 

OBS: Hvis du har downloadet regneark før 17/11-22, skal du slette og hente på ny.

OBS: Have you downloadet the spreadsheet before November 17th, please delete it, and download again.

 

Link til manual: Hvordan bruger du SSN v.5, opdateret januar 2023

Link to manual: How to use SSN v.5, updated January 2023

 

Link til små havne med fritagelse på affaldskvittering, opdateret juni 2024 - Link to list of ports with an exemption to waste receipt, updated June 2024

 

Skibe under 45 meter eller under 300 GT - Vessels less than 45 meters or less than 300 GT, SafeSeaNet v.5:

Gælder kun for / Only applies to:

  • Skibe på under 300 GT eller fiskeskibe - traditionelle veteran træskibe - lystfartøjer med en længde på under 45 meter
  • Fishing vessels - wooden ship of primitiv build - recreational craft with a length of less than 45 meters or ships of less than 300 GT

Link to spreadsheet - vessels less than 45m 1.5

Link til manual: Hvordan bruger du SSN v.5 - skibe under 45m, opdateret november 2022

Link to manual: How to use SSN v.5 - vessels less than 45m, updated November 2022

 

Link til SafeSeaNet / Link to the Danish SafeSeaNet

 

Følgende browsere kan bruges / The following browsers can be used: Chrome, Firefox eller EDGE

 

 

Hvordan bliver man oprettet som bruger af SafeSeaNet? 

Operationel adgang til nsw.safeseanet.dk tildeles ved indsendelse af anmodningsskema til Søværnskommandoen på safeseanet@safeseanet.dk

 

Link: Anmodningsskema/Registration form

 

To get an account at the Danish SafeSeaNet:

Please fill out the registration form and email it to: safeseanet@safeseanet.dk

 
 

 

 

Lovgivning - Legislation:

 

Følgende danske myndigheder kan læse data lagt ind i det danske SafeSeaNet: Politi, Told, SKAT, Søfartsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Trafikstyrelsen.

 

Link til deres lovgivning

 

The following Danish authorities have access to data in the Danish SafeSeaNet: Police (Immigration), Customs, Danish Maritime Authority, The Danish Environmental Protection Agency, Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI) and the Danish Civil Aviation and Railway Authority.

 

Link to the legislation

 

Link til EMSAs "guidelines on Reporting HAZMAT in SafeSeaNet"

 

 

 

Kontakt

Martin Ahl
Tlf. direkte:

+45 72 81 20 62
+45 41 32 88 35 (M)


Lise Højriis
Tlf. direkte:

+45 72 81 20 66
+45 25 23 91 60 (M)
 
 

Tlf: MAS-vagten:
+45 72 85 03 70

 

 

Sidst opdateret 1. juli, 2024 - Kl. 11.01