Danske soldater indsat under øvelsen Furious Axe. Enhed: Enhanced Forward Presence, Estland.

Reservens historie strækker sig tilbage til 1600-tallet, hvor Søværnets ”månedsløjtnanter” såvel som landmilitsen ("Bondehæren") lejlighedsvis kunne indkaldes til militærtjeneste. Foto: Olegs Baibakovs.

Reservestyrken kan fungere som et delelement i Forsvarets styrker, enten i form af en enkeltperson eller i form af mindre eller større enheder. Den består af soldater i reserven, frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten.

 

Det gælder for alle grupper, at tjenesten er afhængig af den enkeltes tid og muligheder for at gennemføre militær uddannelse og militær opgaveløsning ved siden af det civile arbejds- og privatliv.

 

Du kan læse meget mere om Reservestyrken på Reservestyrken.dk

Sidst opdateret 25. april, 2024 - Kl. 17.10