Maritim specialstyrkesoldat fra Ghana boarder skib.

Soldater fra Ghana Special Boat Squardron gør klar til at boarde et skib, mens operatører fra Frømandskorpset sammen med maritime specialstyrker fra Holland og Polen observerer.

Af Anders V. Fridberg, Forsvarskommandoen

 

Operatører fra Frømandskorpset og personel fra Søværnskommandoen og Forsvarsakademiet har i to uger frem til slutningen af marts deltaget som instruktører i øvelse Obangame Express 2021. Øvelsen omfattede i alt 31 lande og fandt sted i og omkring Guineabugten og i Atlanterhavet ud for det vestlige Afrika.

 

Obangame Express øvelserne har kørt siden 2010, og Danmark har deltaget siden 2016. Forsvarets deltagelse i øvelserne er en del af den samlede danske indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet i Guineabugten. Indsatsen foregår i et nært samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.

 

”Forsvaret gennemfører en masse aktiviter i løbet af året for at træne og opbygge kapaciteter. Søværnskommandoen kører blandt andet kurser i maritim operationsplanlægning og hjælper kyststaterne med kapacitet til at opbygge det maritime situationsbillede og analysere, hvad der sker i deres farvande, så de ved, hvornår de skal gribe ind. Og Frømandskorpset har tilsvarende aktiviteter i løbet af året, hvor de træner andre specialstyrker i at kunne gribe ind over for maritim kriminalitet og pirateri,” forklarer kommandør Søren Skovbjerg Nielsen, der er Danmarks maritime rådgiver i Vestafrika.

 

Obangame Express øvelserne er ledet af den amerikanske US Africa Command. Amerikanerne og andre lande, der som Danmark har uddannelsesaktiviteter i regionen bruger de store årlige øvelser som en mulighed for at teste om kurserne har været gode nok, og om deltagerne har lært det, de skal.

 

Vi er stærke på instruktører

”I forbindelse med øvelserne betaler amerikanerne for eksempelvis brændstof til kyststaternes skibe, så de kan være på havet. Det har landene ikke altid selv råd til. Og amerikanerne betaler også for transport og ophold for personel fra staterne. Det betyder, at det er muligt at have mange skibe på havet, og det gør, at man virkeligt kan øve sig i en realistisk ramme. Så amerikanerne skaber en platform, som vi og andre lande kan være med på. Vi er stærke på instruktører, og det er en efterspurgt kapacitet,” siger Søren Skovbjerg Nielsen.

 

Operatørerne fra Frømandskorpset trænede under øvelsen maritime specialoperationsstyrker fra Ghanas Special Boat Squadron. Træningen foregik på og omkring baser i Ghana og foregik i samarbejde med maritime specialstyrker fra Nederlandene og Polen. 

 

Målet er de mest krævende operationer

”Hovedfokus med vores træning, er at vi skal gøre Ghana Special Boat Squadron i stand til selvstændigt at gennemfører maritime boarding operationer. Slutmålet er ”opposed boarding”, (boarding, hvor der gøres modstand red.) Det er nok noget af det sværeste og mest krævende inden for maritime specialoperationer,” forklarer frømanden ”Kalv”, der var leder af Frømandskorpsets hold i Ghana.

 

Ifølge frømanden varer det nogle år, før Ghana Special Boat Squadron selv er i stand til at gennemføre de mest krævende operationer, men de Ghanesiske soldater prøver hårdt.

 

”Deres indstilling til træningen er helt fantastisk, de noterer alt, hvad vi lærer dem og bruger det. Det er supermotiverende for os at mærke, hvor engagerede de er, og hvor glade de er for, at vi prioriterer vores tid på at hjælpe dem med at blive bedre,” siger Kalv.

Fakta

Pirateri i Guineabugten er over de senere år blevet et stigende problem, og som verdens femtestørste søfartsnation har Danmark en særlig interesse i at beskytte den civile søfart og retten til fri sejlads. I gennemsnit sejler op mod 40 danskopererede skibe gennem Guineabugten på daglig basis, og de transporterer gods for næsten 10 milliarder kr. om året.

Deltagelsen i Obangame Express øvelserne er et led i Forsvarets maritime strategi for fremme af maritim sikkerhed i Guineabugten 2019-2021, der igen er en del af Danmarks indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet 2019-2022. Den danske indsats finansieres af Freds- og Stabiliseringsfonden og fokuserer på opbygnings af de vestafrikanske landes egne muligheder for at bekæmpe pirateri og andre former for maritim kriminalitet.