F-16 og Niels Juel i Østersøen

Dansk F-16 kampfly overflyver fregatten Niels Juel, der i marts 2022 er på patrulje i Østersøen som et led i JEF-samarbejdet. Foto: Forsvaret

Danmark er med i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF), der er ledet af Storbritannien og ellers består af medlemmerne Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Holland og Island. JEF supplerer NATO og eksisterende europæiske og globale sikkerhedsstrukturer.

 

Formålet med JEF er at styrke relationer mellem landenes væbnede styrker, opbygge kapaciteter og forbedre interoperabiliteten. Ved at deltage i JEF sigter Danmark og de andre JEF-nationer på at håndtere fælles sikkerhedsudfordringer, styrke regional stabilitet og bidrage til bredere internationale freds- og sikkerhedsindsatser. JEF fokuserer primært på trusler, der ligger under tærsklen til krig. Til at reagere på sådanne udfordringer har JEF-landene udviklet en række ”Response Options”, som de kan aktivere i fællesskab. 28. november 2023 aktiverede JEF-landene for første gang en JEF Response Option. Den vedrørte beskyttelse og overvågning af undersøisk kritisk infrastruktur.

 

I efteråret 2022 var Danmark vært for øvelse Joint Protector, som er JEF-samarbejdets årlige øvelse, hvor officerer og rådgivere fra alliancen træner i at håndtere aktuelle sikkerhedsudfordringer. 

 

 

Danmark med fra begyndelsen

Forsvaret har arbejdet tæt sammen med Storbritannien i blandt andet Irak og Afghanistan og i en lang række andre internationale operationer. Siden JEF blev lanceret i 2014, har Danmark bakket op om konceptet. JEF blev erklæret operationel i 2018. I dag samarbejder JEF-landene om øvelser, operationer og doktrinudvikling for at træne evnen til at kunne samle en international styrke på kort tid, hvis det skulle blive nødvendigt, og endvidere blive bedre til at arbejde sammen på alle militære niveauer og mellem værn. JEF råder ikke over faste styrker, men medlemslandene allokerer de nødvendige styrker fra sag til sag.

 

Du kan læse mere JEF her: Link til JEF's website

Fakta om JEF

For at fortsætte udviklingen af JEF er der blevet udviklet mulige militære indsatser – JEF Response Options - der, som et supplement til NATO, vil øge JEF-landenes fælles evne til at håndtere militære trusler og afskrække ondsindede handlinger i JEF-landenes område, herunder mod kritisk national infrastruktur. JEF Response Options vil danne grundlag for dybere samarbejde og udvikling af JEF i de næste år. De vil forbedre JEF-landenes fælles sikkerhed ved at give militære muligheder for JEF i krisetider. JEF Response Options er tilpasset bredere NATO-forsvarsplaner og landenes nationale forsvarsplaner.

 

Denne beskrivelse er taget fra en fælles erklæring fra JEF landene i oktober 2023. Læs hele erklæringen her.

Hvis du vil læse mere om aktiviteterne i JEF-samarbejdet kan du følge JEF Newsletter.

 

Her kan du anmode om at få nyhedsbrevet tilsendt: Link

 

Herunder kan du læse tidligere udgaver af JEF newsletter. 

 

JEF newsletter September: https://conta.cc/44OXHnN

 

JEF newsletter November: https://conta.cc/49VbQU9

JEF Newsletter februar:

Læs nyhedsbrevet her

JEF newsletter april:

Læs nyhedsbrevet her

Sidst opdateret 18. marts, 2024 - Kl. 12.46