Britiske soldater fra Royal Marines er landet i Oksbøl, hvor de træner sammen med blandt andet hollandske landgangsstyrker. Formålet med øvelsen Baltic Protector er at lade marinesoldater fra flere lande træne sammen, så styrken effektivt kan indsættes, hvis der bliver behov for det.

Britisk soldat og helikopter i Oksbøl til JEF-øvelsen Baltic Protector i 2019. Gennem fælles øvelser træner JEF-landenes militære styrker deres evne til at samarbejde. Foto: Henrik Kastenskov / Forsvaret

Danmark er med i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF), der er ledet af Storbritannien og ellers består af medlemmerne Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Holland og Island. JEF-samarbejdet har siden 2018 fokuseret primært på sikkerhedsudfordringer i Østersøregionen, herunder Baltikum, det nordlige Atlanterhav og hav- og landområder omkring Norge, men koalitionen kan også påtage sig opgaver globalt.

Danmark med fra begyndelsen

Forsvaret har arbejdet tæt sammen  med Storbritannien i blandt andet i Irak og Afghanistan  og i en lang række andre internationale operationer. Siden JEF blev lanceret i 2014, har Danmark bakket op om konceptet. JEF blev erklæret operationel i 2018. I dag samarbejder JEF-landene om øvelser, operationer og doktrinudvikling for at træne evnen til at kunne samle den internationale styrke på kort tid, hvis det skulle blive nødvendigt, og endvidere blive bedre til at arbejde sammen på alle militære niveauer og mellem værn.JEF råder ikke over faste styrker, men medlemslandene allokerer de nødvendige styrker fra sag til sag.

JEF og NATO

Formålet med JEF-samarbejdet er at styrke de enkelte medlemslandes sikkerhed og samtidig bidrage til NATOs samlede styrkeposition i Nordeuropa. For at være et effektivt supplement til NATO, fokuserer JEF-samarbejdet især på håndtering af trusler, der ligger under tærsklen til konventionel væbnet konflikt, og som derfor ikke aktiverer NATO’s Artikel 5. Eksempelvis udveksler landene oplysninger om desinformation og andre ondsindede aktiviteter, der bevidst forsøger at skabe mistillid og mindske sammenhængskraften både internt i samfundene, i JEF-samarbejdet og i NATO-alliancen.

 

 

Sidst opdateret 17. marts, 2021 - Kl. 11.52