F-16 og Niels Juel i Østersøen

Dansk F-16 kampfly overflyver fregatten Niels Juel, der i marts 2022 er på patrulje i Østersøen som et led i JEF-samarbejdet. Foto: Forsvaret

Danmark er med i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF), der er ledet af Storbritannien og ellers består af medlemmerne Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Holland og Island. JEF er en britisk-ledet koalition af ligesindede allierede organiseret og udrustet til at reagere hurtigt under krisesituationer især i området nord for Polarcirklen, Nordatlanten, og Østersøregionen, men også uden for disse områder. JEF supplerer NATO og eksisterende europæiske og globale sikkerhedsstrukturer med det formål at styrke regional stabilitet og sikkerhed.

 

I efteråret 2022 var Danmark vært for øvelse Joint Protector, som er JEF-samarbejdets årlige øvelse, hvor officerer og rådgivere fra alliancen træner i at håndtere aktuelle sikkerhedsudfordringer. 

 

 

Danmark med fra begyndelsen

Forsvaret har arbejdet tæt sammen med Storbritannien i blandt andet Irak og Afghanistan og i en lang række andre internationale operationer. Siden JEF blev lanceret i 2014, har Danmark bakket op om konceptet. JEF blev erklæret operationel i 2018. I dag samarbejder JEF-landene om øvelser, operationer og doktrinudvikling for at træne evnen til at kunne samle en international styrke på kort tid, hvis det skulle blive nødvendigt, og endvidere blive bedre til at arbejde sammen på alle militære niveauer og mellem værn. JEF råder ikke over faste styrker, men medlemslandene allokerer de nødvendige styrker fra sag til sag.

Sidst opdateret 17. marts, 2021 - Kl. 11.52