P525 ROTA af DIANA-klassen. Foto taget i forbindelse med STUD SØ 2012, hvor elever fra skoler og gymnasier om morgenen afsejlede om bord på Esbern Snare og Rota fra København, og oplevede en opvisning fra forskellige af Søværnets enheder og vendte tilbage igen om aftenen.

Patruljefartøjet Rota af Diana-klassen. Det er en af de enheder, der overvåger danske farvande. Foto: Per Körnefeldt

28. november 2023 har JEF-landene i en fælles udtalelse meddelt, at de aktiverer den såkaldte JEF Response Option 3.2, der vedrører beskyttelse af undersøisk kritisk infrastruktur. JEF Response Option 3.2 betyder, at JEF-samarbejdet laver en indsats for at styrke overvågningen af undersøisk kritisk infrastruktur i december.  Der vil derfor i begyndelsen af december foregå en multinational JEF indsats i østersøregionen med overvågning af undersøisk kritisk infrastruktur og deltagelse fra størstedelen af landene i JEF-samarbejdet.

 

Der er tale om en JEF-koordineret, men ikke JEF-styret, aktivitet, hvorfor der ikke vil være tale om kommandooverdragelse af enheder til JEF-hovedkvarteret. Danmark vil i perioden, hvor aktiviteten foregår, sende situationsrapporter fra overvågning af danske havområder med undersøisk kritisk infrastruktur til Standing Joint Force Headquarters (SJFHQ), som er det britiske hovedkvarter, der kører JEFs operationer. Den danske indsats vil blive foretaget af de enheder, som normalt deltager i farvandsovervågningen, fx patruljefartøjer og fly.

 

Forsvaret ønsker at understøtte, at JEF-samarbejdet får øget indsigt i hvordan landene kan samarbejde omkring overvågning og beskyttelse af undersøisk kritisk infrastruktur.

 

Forsvaret overvåger skibstrafikken i danske farvande. Det sker som en del den rutinemæssige farvandsovervågning og suverænitetshåndhævelse. Overvågning af skibstrafik i områder med undersøisk kritisk infrastruktur indgår som en del af denne overvågning.

 

Læs JEF-landenes fælles udtalelse vedrørende JEF Response Option 3.2

 

Fakta om JEF-samarbejdet

Joint Expeditionary Force (JEF) er en multinational koalition bestående af ti ligesindede nationer i Nordeuropa – Storbritannien, Holland, Island, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland og Litauen - der alle deler engagementet i demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet. Det er første gang, at JEF-samarbejdet aktiverer en JEF Response Option. JEF-samarbejdet supplerer NATO og fokuserer primært på hybride trusler, der ligger under tærsklen til krig.