Nordic Warden. Foto: Mik / Forsvaret

Elkabler fra havvindmølleparker er et eksempel på undersøisk infrastruktur, som moderne samfund bliver stadigt mere afhængige af. Foto: Mik / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Gasledninger, elkabler og kommunikationsforbindelser. Det er blot nogle eksempler på den infrastruktur på havbunden, som gør, at et moderne samfund kan fungere. Når vi åbner for varmen, tænder for lyset, taler i telefon eller bruger internettet, anvender vi ofte den infrastruktur, som findes under havets overflade.

 

Infrastrukturen på havets bund er med andre ord en essentiel del af livet i et moderne samfund og for den økonomiske aktivitet. Enhver forstyrrelse eller ligefrem ødelæggelse af denne infrastruktur, uanset om den sker som følge af et uheld eller af bevidst aktivitet, kan have stor negativ indvirkning på samfundet.

 

Derfor har medlemslandene i Forsvarssamarbejdet JEF stort fokus på et hjælpe hinanden med at beskytte den undersøiske infrastruktur. I det meste af juni har landene – herunder Danmark – derfor udført en aktivitet kaldet Nordic Warden. Her har man gennem et fælles systematisk rapporteringssystem holdt øje med den undersøiske infrastruktur og med aktivitet i nærheden af den.

 

”Det har været meget nyttigt at være med til at give medlemslandene et overordnet billede af aktiviteterne på havet omkring vores infrastruktur. Vi har fået trænet meldevejene ind til JEF og dermed været med til at formidle et situationsbillede af aktiviteter på havet. Samtidig har vi på samme måde fået meldinger den anden vej fra de andre JEF-nationer, og det har gjort, at vi har fået mulighed for et tidligere varsel om for eksempel fartøjer af interesse, end vi gjorde tidligere. Det gør, at vi har fået bedre mulighed for tidligt at have fokus på netop de fartøjer,” siger orlogskaptajn Klaus Thing Rasmussen, der er chef for Søværnets Operationscenter.

 

Nordic Warden er en JEF Response Option. JEF Response Options er blandt andet fælles indsatser for at imødegå trusler mod undersøisk infrastruktur eller andre alvorlige hændelser, som kan skabe usikkerhed for landene i JEF-samarbejdet. Det er anden gang, at JEF-landene aktiverer JEF Response Option, der vedrører undersøisk infrastruktur. Første aktivitet foregik i december 2023.

 

Finmasket overvågning

Søværnets Operationscenter er en central aktør i arbejdet med at passe på den undersøiske infrastruktur. Centret holder døgnet rundt øje med aktivitet på havet. Det betyder, at centrets personale har et god forståelse af, hvad der er normalbilledet, og hvad der afviger fra normalbilledet.

 

Ud over fra radar, satellitbilleder og AIS-informationer får Søværnets Overvågningscenter også meldinger fra danske enheder på havet og i luften, som bidrager til det samlede situationsbillede. I Nordic Warden indsatsen bidrog danske enheder indsat i national opgaveløsning samt enheder, der deltog i øvelsen BALTOPS. Det var fartøjer af Diana-klassen, CL-604 Challenger overvågningsfly, afvisningsberedskabet, fregatter og helikoptere. Hertil indgik Marinehjemmeværnets fartøjer af 800- og 900-klassen i opgaveløsningen, såfremt dette passede ind i deres aktive perioder.

 

Konkret har alle medlemslandene i JEF - som ud over Danmark er Storbritannien, Norge, Sverige, Finland, Island, Holland, Estland, Letland og Litauen – meldt ind til JEF’s hovedkvarter, når fartøjer af interesse har passeret landenes farvande. Dermed har JEF kunnet danne sig et samlet billede af aktiviteterne omkring den undersøiske infrastruktur.

Fakta om JEF

Danmark er med i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF), der er ledet af Storbritannien og i øvrigt består af medlemmerne Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Holland og Island. JEF supplerer NATO og eksisterende europæiske og globale sikkerhedsstrukturer.

 

Formålet med JEF er at styrke relationer mellem landenes væbnede styrker, opbygge kapaciteter og forbedre interoperabiliteten. Ved at deltage i JEF sigter Danmark og de andre JEF-nationer på at håndtere fælles sikkerhedsudfordringer, styrke regional stabilitet og bidrage til bredere internationale freds- og sikkerhedsindsatser.

For at fortsætte udviklingen af JEF er der blevet udviklet mulige militære indsatser – JEF Response Options - der, som et supplement til NATO, vil øge JEF-landenes fælles evne til at håndtere militære trusler og afskrække ondsindede handlinger i JEF-landenes område, herunder mod kritisk national infrastruktur. JEF Response Options vil danne grundlag for dybere samarbejde og udvikling af JEF i de næste år. De vil forbedre JEF-landenes fælles sikkerhed ved at give militære muligheder for JEF i krisetider. JEF Response Options er tilpasset bredere NATO-forsvarsplaner og landenes nationale forsvarsplaner.

 

Denne beskrivelse er taget fra en fælles erklæring fra JEF landene i oktober 2023. Læs hele erklæringen her.