Ukrainske rekrutter i Storbritannien

Ukrainske rekrutter lære at undersøge hinanden for kampskader. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

De ukrainske soldater har været ude på deres første øvelse, som har handlet om forhold omkring beredskabsområde (BSO), vagt og posttjeneste samt det at sove ude og samtidigt kunne beskytte sig selv mod vejrets påvirkning.

 

De danske instruktører er også begyndt at uddanne ukrainerne i førstehjælp, så de kan rede hinanden og sig selv. Når soldater bliver såret i krig, kan skaderne være meget forskellige. Derfor handler en del af førstehjælpen om at undersøge hinanden med henblik på at sikre, at der ikke er oversete skader. Dette gøres ved at kigge under tøjet, hvilket naturligt kræver, at man afklæder hinanden. Det kræver lidt forudgående dialog og tilvænning.

 

Ukrainske rekrutter i Storbritannien

Undervisning i at opbygge beredskabsområder i felten. Foto: Forsvaret

Derudover har de danske instruktører uddannet ukrainerne i håndtering af miner, sprængladninger og UXO’er (unexploded ordnance), som på dansk er bedre kendt som forsagere.

 

En del af denne uddannelse handler om at lære observere på eksempelvis ændringer i græssets farve eller forstyrrelse i jorden, som opgravninger og lignende. På den måde kan man lære at erkende det farlige, inden man udløser det.

 

Ukrainske rekrutter i Storbritannien

Foto: Forsvaret