Øvelse for EUs styrke i Bosnien

EU fredsbevarende styrke i Bosnien-Hercegovina er sammensat af soldater fra de fleste af EUs medlemslande samt partnerlande. Danmark bidrog i 2022 med en helikopterlæge og vil gøre det igen i anden halvdel af 2023. 

Med afskaffelsen af forsvarsforbeholdet fra 1993 indgår Danmark fuldbyrdet i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar. Det betyder, at Danmark kan vælge at bidrage til EU’s militære missioner og operationer samt anmode om deltagelse i det Permanente Strukturerede Samarbejde på forsvarsområdet (PESCO) og Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA).

 

Den Fælles Sikkerheds- og Forsvarspolitik (CSDP) udgør en integreret del af den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP). Gennem EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitik kan EU-landene i fællesskab iværksætte civile og militære indsatser, som kan bidrage til krisestyring, konfliktforebyggelse og fredsbevarende opgaver uden for EU’s grænser. EU har ikke egne militære styrker. Det er de enkelte medlemsstater, der stiller civile og militære kapaciteter til rådighed for Unionen til gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.

 

Fra midten af oktober til midten af december 2022 bidrog Danmark med en helikopterlæge til EU’s fredsbevarende Operation Althea i Bosnien-Hercegovina. Og Danmark har tilbudt EU at stille en helikopter til rådighed for missionen igen i hele andet halvår af 2023. Læs mere her

Sidst opdateret 6. februar, 2023 - Kl. 15.18