Internationale opgaver

I anledningen af Estlands uafhængighedsdag den 24. februar 2020 deltog danske soldater fra Enhanced Forward Presence-missionen i en parade i hovedstaden Tallinn. Foto: N. Funder/Forsvaret

Hærens bidrag til international sikkerhed

De danske soldater fra Hæren har været udsendt i en lang række internationale missioner og opgaver. Evnen til at kunne indgå i en international mission opretholdes ved uddannelse og ensretning med allierede.

 

En af måderne, hvorpå Hæren sikrer sig at kunne indgå i internationale missioner, er ved at træne sammen med allierede, herunder afprøve om materiellet kan virke sammen. 

 

Her kan du finde mere information om, hvor Forsvaret løser opgaver rundt om i verden lige nu: Verdenskort over internationale Missioner

 

Hæren og FN

Danmark er en engageret deltager i FN's arbejde, og Forsvaret har siden den første militære FN-mission i 1948 været en meget aktiv bidragyder til FN's operationer. 

 

Læs mere her: FN

Deltagelse i internationale missioner

Alle uddannede soldater i Hæren kan udsendes. Inden udsendelse er der krav til gennemførelse af en fysisk prøve, at man har været til sundhedskontrol ved læge, at man har en gyldig førstehjælpsuddannelse samt at man i øvrigt kan leve op til de særlig krav den enkelte mission kan stille.

Til hver mission sammensættes en særlig uddannelse, der skal sikre, at soldaterne kan løse opgaverne i det specifikke missionsområde. Længden af denne uddannelse varierer alt efter, hvor meget opgaverne i missionsområdet kræver. En uddannelse afsluttes normalt med en kontrol af, om enheden er klar til missionen.

Det varierer fra mission til mission. Ofte er det dog opgaver, der varierer fra den træning, enheden gennemfører som forberedelse af forsvar i rammen af NATO. Derfor vil der ofte være tid både før og efter en mission, hvor enheden skal fokusere på at genopbygge sit uddannelsesniveau. De Internationale missioner går normalt på tur, således at alle Hærens soldater belastes ens.

Soldaterne medbringer det materiel, der er nødvendigt i den enkelte mission, afhængig af opgaverne, der skal løses og truslen i området. Oftest vil soldaterne arbejde med eget og kendt materiel så meget som muligt.

Når soldater kommer tilbage i Hæren, er der normalt afsat en periode, hvor soldaterne kan finde tilbage til en hverdag igen. Når denne periode er ovre, er det normalt, at der gennemføre genoptræning til at kunne fungere i krise og krig. 

Udsendte soldater styres ikke af Hæren og dermed Hærkommandoen. Når en enhed er uddannet, overtager Operationsstaben kontrollen med enheden, indtil den er tilbage i Danmark igen. Hæren uddanner og klargører enheden og tager sig af enhederne, når de kommer hjem.

Sidst opdateret 14. maj, 2020 - Kl. 12.05