Slegsviske Fodregiment træner bykamp
Slesvigske Fodregiment

Vågen og tro

Slesvigske Fodregiment

Slesvigske Fodregiment har hjemme på Haderslev Kaserne og råder i dag over den eneste lette infanteribataljon i Danmark.

 

Regimentets historie går tilbage til 1778 og trækker tråde i det sønderjyske område gennem de slesvigske krige via kampene i Haderslev ved besættelsen under 2. verdenskrig og helt frem til i dag.

Slesvigske Fodregiment

Opgaver og enheder

Slesvigske Fodregiment er et af Hærens fire kamptropsregimenter. Det er fagansvarlig for kamptjenesten i Hæren og har tilsynsansvaret for Hærens Basisuddannelse - også kendt som værnepligten.

 

Regimentets største enhed er ”XIII Lette Infanteribataljon”, som er den eneste lette infanteribataljon i Hæren.

 

Læs mere om vores enheder og deres opgaver:

Infanterist fra Slegsviske Fodregiment træner bykamp.

Infanterister på skydebane. Fotograf: Henrik Kastenskov / Forsvaret

Infanterist fra Slegsviske Fodregiment træner bykamp.

Infanterist øver bykamp. Fotograf: Henrik Kastenskov / Forsvaret

Karriere

Ved Slesvigske Fodregiment har vi en særlig historie samt traditioner, som vi fastholder, og de er grundstenene i at opbygge vores korpsånd. Personellet er vores vigtigste ressource, og vi kan altid bruge kvalificerede medarbejdere.

 

På nedenstående links kan du se, hvordan du kommer i gang med en karriere ved Slesvigske Fodregiment. Du kan også holde øje med vores jobopslag.