Haderslev Kaserne

Haderslev Kaserne blev bygget i 1888 og er centrum for Haderslev som garnisonsby. Foto: Chris Bjerre Klingenberg.

Haderslev Kaserne er centralt placeret i Haderslev og gør byen til garnisonsby. Chefen for Slesvigske Fodregiment er tillige garnisonskommandant i Haderslev.

 

Kasernen stod op­rindeligt færdig i 1888, mens Sønderjylland stadig var tysk. Kasernen blev dansk efter genforeningen i 1920 og dansk militær garnison i 1923, hvor de første soldater fra Slesvigske Fodregiment kom til.

 

Ni forskellige flag

I alt har ni forskellige flag vajet fra kasernens flagstang. Oprindeligt var det det Slesvig-Holstenske og det tyske kejserriges flag. Efter 1. Verdenskrig vajede det franske Trikolore under afstemningen om genforening af Sønderjylland med Danmark.

 

Efter genforeningen vajede Dannebrog for første gang frem til besættelsen, hvor besættelsesmagtens hagekorsflag vajede. Efter afslutningen af 2. Verdenskrig har Dannebrog igen vajet over kasernen hver dag, kun afbrudt af rigsfællesskabets nationaldage, hvor henholdsvis det grønlandske og det færøskes flag har vajet.

 

Hader­slev Kaserne er foruden at huse Slesvig­ske Fodregiment også arbejds­plads for DCM-E-kompagniet fra Føringsstøtteregimentet og for Garnisonsværksted Haderslev fra Forsvarets Vedligeholdelses­tjeneste. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse står for driften af kasernen, herunder cafeteriet og vedligeholdelsen af byg­ninger og grønne områder.

 

Endvidere har kasernen Slesvigske Musikhus til nabo. Her holder et af Forsvarets tre fuldtidsprofessionelle musikkorps, Slesvigske Musikkorps, til.

 

Som garnison har Haderslev Kaserne et tæt og godt samarbejde med Haderslev Kommune.

 

Adresse og kontaktinformation

 

Haderslev Kaserne
Louisevej 2A
6100 Haderslev
+45 72 83 12 00
haderslevkaserne@mil.dk

 

Sidst opdateret 2. juli, 2020 - Kl. 14.45