Soldater pakker sammen på P2 efter øvelse
Vi leverer logistik og militærpoliti

- Så Hæren kan kæmpe og vinde

Trænregimentet

Trænregimentet sikrer, at Forsvaret råder over logistik- og militærpoliti-enheder, der kan indsættes overalt i verden.

 

Vi uddanner vores soldater fra de er værnepligtige, og til de er specialister i transport-, forsynings-, vedligeholdelses-, sanitets- eller militærpolititjeneste.

Trænregimentet

Opgaver og enheder

Ved regimentet er der tre logistiske bataljoner og Militærpolitiet.

De uddanner både værnepligtige, Hærens Reaktionsstyrke og fastansatte soldater til at indgå i såvel nationale som internationale missioner.

 

Vi har cirka 1700 soldater som uddannes på kasernerne i Aalborg og Vordingborg.

MAN SX pansret lastbil i Afghanistan 2008 på ISAF hold 6.
Genforsyningen af lejrene skete unde anvendelse af store forsyningskolonner - de såkaldte LOGTRAINs.

MAN SX pansret lastbil i Afghanistan 2008 på ISAF hold 6.
Genforsyningen af lejrene skete unde anvendelse af store forsyningskolonner - de såkaldte LOGTRAINs.

Vi giver dig den bedste start i Forsvaret

Og vi fortsætter med at udvikle dig, uddanne dig og træne dig, så du opnår og fastholder et højt niveau inden for dit speciale.

HRU 2020-I mødetest

HRU 2020-I mødetest

Soldat og faglig ekspert

Vores værnepligtige danner grundlaget for, at vi kan hverve dygtige soldater til vores videreuddannelser mod en karriere som professionel logistik- og militærpolitisoldat.

HRU på øvelse - march på stranden

HRU på øvelse - march på stranden

Soldat ved Trænregimentet

Vil du gerne være soldat og samtidig specialisere dig som logisitk- eller militærpolitisoldat?

Vil du være med til at have ansvar for den logistiske støtte til Hærens enheder og Forsvarets missioner?

Så er en karriere ved Trænregimentet noget for dig.

 

Læs mere om din indgang til et liv som trænsoldat her: