Støtte til øvrige samfund

Forsvarets soldater indsat som særlig hjælp til politiet. Soldaterne bevogtede den jødiske synagoge i Krystalgade i København fra 2017 - 2022. Indsatsen havde navnet Operation Gefion. Foto: Emma Kirketerp / Forsvaret

Forsvaret står klar til at levere støtte til det øvrige samfund hele året og døgnet rundt. En del af den støtte leveres af Hæren, ofte i samarbejde med Hjemmeværnet.

Herunder og i faktaboksen til højre kan du læse mere om nogle af de opgaver, Hæren løser for at støtte samfundet.

 

Kongehuset

Vagtkompagniet

Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni har vagt ved den residens, hvor majestæten opholder sig, når det er inden for Danmarks grænser. Såfremt majestæten ikke opholder sig på Amalienborg, sender Vagtkompagniet et detachement af gardere med.

 

Vagtkompagniet går vagt for Kongehuset på Amalienborg, Fredensborg Slot, Christiansborg Slot, Marselisborg Slot og Gråsten Slot.

 

Hesteskadronen

Gardehusarregimentets Hesteskadron stiller beredne eskorter og kommandoer til tjeneste for Kongehuset.

 

Hesteskadronen ridder blandt andet eskorte ved nytårskure i København, Kongehusets særlige mærkedage, udenlandske statsbesøg, ambassadørmodtagelser samt ved sommertogter med Kongeskibet Dannebrog.

 

Ammunitionsrydning

Hæren har ammunitionsrydningshold på døgnvagt. De kan sættes ind, når der bliver fundet gammel ammunition eller fyrværkeri, der er ulovligt eller på anden måde farligt. Det kan også være, når der er en trussel eller en mistanke om en mulig bombesprængning. I daglig tale bliver ammunitionsrydderne omtalt som EOD-hold (Explosive Ordnance Disposal).

 

Ammunitionsrydderne kan destruere farlige genstande på stedet, nødflytte dem til nærmeste egnede sted for en kontrolleret sprængning eller tage genstandene med sig til destruktion.

 

Ammunitionsrydderne har et nært samarbejde med politiet, og tjenesten støtter politiet med ekspertviden, hvis der er sket eksplosioner.

 

Hjemmeværnet

Ud over de højtspecialiserede EOD-hold bidrager Hjemmeværnet med et antal ammunitionsrydningsassistenthold, som hver består af to mand. Disse hold er fordelt over hele landet og er primært specialiseret i håndtering af fyrværkeri, såvel lovligt som ulovligt.

 

Sneberedskab

Hæren og Hjemmeværnet opstiller hvert år i perioden fra november til marts et landsdækkende sneberedskab.

 

Hæren råder over køretøjer, der er meget terrængående, også i sne. De indsættes, når der er så meget sne, at det hindrer kørsel med almindelige køretøjer. 

 

Forsvarets specialkøretøjer indsættes primært til støtte i forbindelse med akutte og livstruende opgaver, men man kan også gennemføre andre nødvendige transportopgaver, eksempelvis af sundhedspersonale samt udbringning af medicin og mad.

 

Hæren stiller med køretøjerne, mens Hjemmeværnet stiller med det meste af det mandskab, der skal køre og bemande de terrængående køretøjer.

 

Forsvarets nationale opgaver

Hvis du vil vide mere om Forsvarets nationale opgaver, kan du læse mere her: Nationale opgaver

Hjælp til andre myndigheder

Hæren og Hjemmeværnet er forberedt til og leverer støtte til politiets opgaver.

Støtten kan eksempelvis tage form af sikring af særlige områder, afspærring ved gerningssteder, afsøgning af områder, hjælp til transport af tilbageholdte eller sikring af den danske grænse.

Indsættelser i særlig hjælp til politiet sker under kommando af politiet og efter særlig uddannelse.

Hæren kan yde hjælp til andre myndigheder. Støtten sker enten i rammen af samfundets samlede beredskab, eller som anden støttevirksomhed til andre civile myndigheder.

En af Hærens opgaver er at støtte samfundet i krisetider. Hæren råder over disciplineret arbejdskraft, der kan indsættes på kort tid i en række opgaver. Hærkommandoen er forberedt som hovedkvarter til at styre indsættelsen af enheder i krisesituationer af enhver type. Typisk vil det være støtte til en anden myndighed, hvor Hæren kan levere arbejdskraft i form af både mandskab og særligt materiel.

Sidst opdateret 8. april, 2024 - Kl. 10.53