De værnepligtige udgør en stor del af Hærens personel. Her er det værnepligtige fra Danske Artilleriregiment i Oksbøl.

De værnepligtige udgør en stor del af Hærens personel. Her er det værnepligtige fra Danske Artilleriregiment i Oksbøl. Foto: John Randeris / Forsvaret

Opgaveløsning

Hæren er en organisation, der løser mange varierede opgaver både i fred, konflikt eller krise. Inden for landets grænser styres de indsatte soldater fra Hærens hovedkvarter i Karup.

 

Ved løsningen af nationale opgaver støttes Hæren af Hjemmeværnet og dets professionelle og frivillige personel. Hærens opgaver er skiftet over tid, hvilket man kan læse mere om i Hærens historie, men én opgave står uændret: Beskyttelse af Kongeriget Danmark.

 

Organisation

Hæren består af to brigader og ni regimenter. I alt har Hæren omkring 8.000 fastansatte samt et varieret antal værnepligtige og soldater under reaktionsstyrkeuddannelse.

 

1. Brigade er Hærens største bidrag til NATO-alliancen, hvor brigaden står klar til at kunne indsættes i rammen af NATO med 180 dages varsel fra 2024. Cirka halvdelen af Hærens faste personel er tilknyttet 1. Brigade.

 

2. Brigade danner ramme om de bidrag, der ikke er tilknyttet NATO, samt står for Hærens egne uddannelser.

 

Regimenterne danner ramme om en række specialer og løser opgaver, der ligger uden for brigadernes ansvarsområde. Det kan eksempelvis være bevogtningen af de kongelige slotte og palæer, som den Kongelige Livgarde står for.

 

Personel

Hærens enheder er opbygget hierarkisk fra top til bund. Brigader består af 2-5 bataljoner, som hver består af 2-5 kompagnier, der igen hver består af 2-5 delinger, der hver består af 2-5 grupper, som igen består af 1-2 hold på 2-6 soldater.

 

For at løse vores opgaver, anvender Hæren meget specielt materiel og udstyr. Det kan blandt andet være artilleri, kampvogne, natkampsudstyr og et bredt udvalg af håndvåben samt noget af verdens bedste beskyttelsesudrustning.

 

Hærens vigtigste ressource er soldaterne - uden dem kan opgaverne ikke blive løst.

 

Sidst opdateret 9. maj, 2020 - Kl. 11.43