Hans Majestæt Kong Frederik d. X inspicerer Vagtkompagniet under Urparaden i marts 2024.
Den Kongelige Livgarde

Vores soldater passer på Danmark og Kongehuset.

Den Kongelige Livgarde

Den Kongelige Livgarde er både et topmoderne infanteriregiment i Hæren og en livgarde, der holder vagt om den kongelige familie og støtter politiet ved særlige hændelser.

Livgarden

Opgaver og enheder

Den Kongelige Livgarde består i dag af to bataljoner, et vagtkompagni, Den Kongelige Livgardes Musikkorps og en regimentsstab.

Den Kongelige Livgarde er placeret på henholdsvis Garderkasernen i Høvelte samt Livgardens Kaserne i København.

IKK i sne

IKK fra I/Livgarden under udsendelsen til Letland i 2022-23. Foto: Thomas H. Reimann / Livgarden

IKK i sne

Vagtkompagniet indsat til støtte for Politiet ved jødiske installationer. Foto: Martin Finnedal / Forsvaret

Karriere

Ønsker du at aftjene din værnepligt ved Den Kongelige Livgarde eller blive professionel soldat, så kan du søge flere oplysninger på siderne herunder.

Den Kongelige Livgarde har oprettet en Facebookgruppe, hvor du har mulighed for at følge de ledige stillinger, som vi slår op.

Æret være deres minde

På denne side mindes Den Kongelige Livgarde gardere, der er faldet i kamp siden 1943.

 

Pro Rege et Grege.

Chef Livgarden ved mindestenen for de faldne gardere

Chefen for den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, taler ved mindestenen for de faldne gardere. Foto: Thomas Reimann