Hendes Majestæt Dronningen inspicerer paradestyrken til Dronningeparade for Indkaldelseshold April 2020
Den Kongelige Livgarde

Vores soldater passer på Danmark og Kongehuset.

Den Kongelige Livgarde

Den Kongelige Livgarde er i dag både et topmoderne infanteriregiment i Hæren og en livgarde, der holder vagt om den kongelige familie og støtter politiet ved særlige hændelser.

Livgarden

Opgaver og enheder

Den Kongelige Livgarde består i dag af to bataljoner, et vagtkompagni, Den Kongelige Livgardes Musikkorps og en regimentsstab.

Den Kongelige Livgarde er placeret på henholdsvis Garderkasernen i Høvelte samt Livgardens Kaserne i København.

Soldater fra Den Kongelige Livgarde har deltaget i en af årets største, europæiske øvelser - Allied Spirit

Soldater fra Den Kongelige Livgarde deltager i den store europæiske øvelse, Allied Spirit. Foto: Forsvaret

Soldater fra Den Kongelige Livgarde har deltaget i en af årets største, europæiske øvelser - Allied Spirit

Dronningeparade ved Livgardens Kaserne i København i 2018. Foto: Forsvaret

Karriere

Ønsker du at aftjene din værnepligt ved Den Kongelige Livgarde eller blive professionel soldat, så kan du søge flere oplysninger på siderne herunder.

Den Kongelige Livgarde har oprettet en Facebookgruppe, hvor du har mulighed for at følge de ledige stillinger, som vi slår op.

Æret være deres minde

På denne side mindes Den Kongelige Livgarde gardere, der er faldet i kamp siden 1943.

 

Pro Rege et Grege.

Chef Livgarden ved mindestenen for de faldne gardere

Chefen for den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, taler ved mindestenen for de faldne gardere. Foto: Thomas Reimann