Flystøjsovervågningssystem på Flyvestation Skrydstrup

Forsvaret har et støjovervågningssystem i området omkring Flyvestation Skrydstrup. Det består blandt andet af Skrydstrup Flight Tracker, der viser støjmålinger, og mobile målestationer, du kan booke til at foretage målinger på din matrikel. Se mere her:


Et system af flere elementer

Flystøjsovervågningssystemet er indkøbt og målestationerne bliver etableret i området rundt om Flyvestation Skrydstrup frem mod april 2023. Systemet består af 12 faste målestationer og to mobile målestationer. Desuden består systemet af Skrydstrup Flight Tracker, der er en hjemmeside, hvor flyvninger og støjmålinger omkring Flyvestation Skrydstrup kan følges.

Rapportering
Ud over at du løbende kan følge med i flyvningerne omkring Flyvestation Skrydstrup på Skrydstrup Flight Tracker, indsamler flystøjsovervågningssystemet data fra målestationerne, som vil blive opsummeret i en årlig støjrapport på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hjemmeside.

Den første støjrapport baseret på data fra flystøjsovervågningssystemet udkommer i foråret 2024, og vil dække hele 2023 med forbehold for at systemet stadig er under test i den første del af året.