Faste og mobile målestationer

De faste målestationer er placeret på permanente og definerede placeringer rundt omkring flyvestationen. De to mobile målestationer består af måleudstyr monteret på en trailer med et batteri.  

Bor du ikke i nærheden af en af de faste målestationer, har du mulighed for at bestille en mobil målestation og få gennemført støjmåling på din ejendom.


Booking af mobile målestationer

Du booker en mobil målestation ved at sende en mail til FES-KTP-F35KONTORET@mil.dk med følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer

NB: Markér emnefeltet med ”Booking af mobil målestation”.

Bemærk, at tidspunkt for booking vil blive tildelt med hensyn til kriterier for opstillingen, jf. nedenstående afsnit om krav og kriterier for opstilling af en mobil målestation, og du kan derfor ikke selv vælge tidspunkt. Du kan læse mere om krav og kriterier for booking længere nede på siden.

Hvis du har spørgsmål til bookingen, kan du kontakte F-35 Kontoret på:
Mail: FES-KTP-F35KONTORET@mil.dk
Tlf.: 51 64 73 51


Proces for udlån af mobil målestation

Når du har anmodet om udlån, sker der følgende:
  • F-35 Kontoret kontakter dig for at afklare nærmere, hvordan kravene til placering kan opfyldes på din ejendom (se evt. punktet ”krav og kriterier for opstilling af mobil målestation).
  • Du får efterfølgende besked fra F-35 Kontoret, når der er planlagt et tidspunkt for opsætning.


Krav og kriterier for opstilling af en mobil målestation

Opsætning kan kun ske inden for støjmålingssystemets dækningsområde, hvilket svarer til maksimalt en radius af ca. 20 km fra Flyvestation Skrydstrup.

Vi vil gerne stile mod de bedst mulige forhold for støjmåling med de mobile målestationer. Derfor følger vi så vidt muligt nedenstående guide til opstilling:
  • Den mobile målestation placeres på et plant og blødt areal uden større reflekterende/forstyrrende genstande på jorden inden for en radius af 10 meter.
  • Ved placering af målestation tages der ligeledes hensyn til større reflekterende/forstyrrende genstande på jorden (bygninger, træer mv.) i en radius af mere end 10 meter fra målestationen, således at der opnås størst muligt ”360 graders udsyn” til forbipasserende fly.
  • Den mobile målestation placeres i så god afstand fra andre støjkilder, f.eks. varmepumper, ventilation eller trafikeret vej, som muligt. Dette for at holde baggrundsstøjen så lav som muligt.

Bemærk venligst at du ikke har råderet over den mobile målestation. Du må derfor ikke selv flytte den, da dette vil påvirke målingerne. Kontakt F-35 Kontoret, hvis du har spørgsmål.


Tidspunkt for opstilling

Vi opsætter målestationerne hver uge i det meste af året undtagen i ferieperioder. Den første opsætning sker i april umiddelbart efter påskeferien 2023.

F-35 Kontoret behandler bookinger i kronologisk rækkefølge, men prioriterer samtidig at de mobile stationer ofte skifter lokalområde. Ligeledes vil der ske en prioritering af placeringer længst væk fra de faste stationer.

For at sikre disse hensyn er det ikke muligt at booke på et bestemt tidspunkt eller med øje for et bestemt aktivitetsniveau. Man skal således også forberede sig på, at der kan forekomme reduceret flyaktivitet eller mørkeflyvning i den periode, man har lånt den mobile målestation.
Sidst opdateret 31. marts, 2023 - Kl. 09.46