De centrale stabe og sekretariater i Forsvaret varetager blandt andet opgaver der går på tværs og kræver koordination med mange myndigheder. Herunder både operative opgaver, udviklingsopgaver og administrativ støtte.

 

Forsvarsstaben består af:

 • Ledelsessekretariatet
 • Udviklings-og Planlægningsstaben
 • Operationsstaben
 • Økonomidivisionen
 • Forsvarets Skibsprogram

 

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet er ansvarlig for forsvarschefens og chefen for forsvarsstabens planlægning, herunder sekretær-, adjudant- og militærassistentopgaver. Derudover varetages sekretariats- og stabsprocesopgaver for hele Forsvarskommandoens område, herunder:
 • Stabsstøtte
 • Aktindsigtssager
 • Pressehåndtering
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Forhold vedrørende anvendelse og udvikling af reservestyrken

Ledelsessekretariatet er organiseret i fem sektioner og et center; Kommunikationssektionen, Pressesektionen, Adjudantur-, Sekretariatssektionen, samt Stabs- og støttesektion og Center for Reservestyrken.

 

Udviklings- og Planlægningsstaben

Udviklings- og Planlægningsstaben koordinerer Forsvarets overordnede udvikling og planlægning, herunder:
 • Strategiske koncepter og policies
 • Kapacitetsudvikling
 • Internationalt samarbejde 
 • Processer i relation til koncernstyring

Udviklings- og Planlægningsstaben støttes af kommunikationsrådgivere fra Ledelsessekretariatets Kommunikationssektion og Pressesektion i forbindelse med større strategiske presse- og kommunikationsopgaver, med juridisk støtte og rådgivning fra Operationsstaben og økonomisk rådgivning fra Økonomidivisionen.

Udviklings- og Planlægningsstaben er organiseret som én stab med tre afdelinger; Strategiafdelingen, Kapacitetsudviklingsafdelingen samt Planlægningsafdelingen.

Operationsstaben

Operationsstaben er overordnet ansvarlig for planlægning, indsættelse og logistisk understøttelse af alle Forsvarets styrkebidrag i nationale og internationale opgaver, herunder også operationer for Arktisk Kommando.
Operationsstaben samarbejder med øvrige nationale myndigheder og yder støtte til dem.
 
Operationsstaben er overordnet organiseret i tre afdelinger:
 • Operations (indsættelser)
 • Plans (planlægning) 
 • Support (logistisk understøttelse)

Læs mere om operationsstabens specialeområder eller om Forsvarets Operationscenter, som koordinerer Forsvarets indsats i det nationale beredskab.

Økonomidivisionen

Som partnerelement fra Forsvarsministeriets økonomifunktion understøtter økonomidivisionen alle Forsvarskommandoens myndigheder på alle niveauer med økonomifaglig rådgivning. Divisionen ledes af Finansdirektøren, som refererer til chefen for Forsvarsstaben, men er formelt og organisatorisk underlagt Forsvarsministeriet ved direktøren for Koncernøkonomi og Drift.
 
Økonomidivisionen udarbejder blandt andet prognoser, opgørelse af økonomiske risici og råderum og budgetplaner, ofte i samarbejde med Udviklings- og Planlægningsstaben.
 
Økonomidivisionen er organiseret med tre økonomistøtteafdelinger, samt en strategi og udviklingsafdeling.
 
 

Forsvarets Skibsprogram

 
Forsvarets Skibsprogram har til opgave at sikre koordination og styring på tværs af Forsvarsministeriets styrelser og myndigheder samt sikre at udviklingen af nye skibe og større maritime udviklingsprojekter gennemføres med et helhedsperspektiv, der blandt andet omfatter optimering af materielmæssige, etablissementsmæssige, personelmæssige, styrkestrukturmæssige og operative forhold.
Sidst opdateret 28. november, 2023 - Kl. 14.25