Medarbejder nøgletal

Forsvarsministeriets Personalestyrelse opgør løbende antallet af medarbejdere på hele ministerområdet. Læs om hvor mange værnepligtige der er i løbet af et år, og hvor mange soldater der har været udsendt. Der findes også en opgørelse over antal faldne og sårede. 

Gradstegn, medaljer og hædersbevisninger

Indenfor militære organisationer anvender man rang til at angive en militær medarbejders position og ansvarsområde. Man anvender også  hædersbevisninger, i form af blandt andet medaljer, som påskønnelse af den enkelte soldats indsats. Det danske forsvar er ingen undtagelse.  

Medaljeoverrækkelse ved hjemkomstparaden for Hold 11 fra Operation Inherent Resolve. Aalborg Kaserne , 2020.

Medaljeoverrækkelse ved hjemkomstparaden for Hold 11 fra Operation Inherent Resolve. Aalborg Kaserner, 2020. 

Medaljeoverrækkelse ved hjemkomstparaden for Hold 11 fra Operation Inherent Resolve. Aalborg Kaserne , 2020.

Soldaternes uniformer er ofte dekoreret med ærmemærker. Her et eksempel fra et besætningsmedlem på fregatten Peter Willemoes.

Danmarks væbnede styrker gennem tiden

Det danske forsvars formål er at forebygge konflikter og krig, at hævde Danmarks suverænitet, at sikre landets fortsatte eksistens og integritet samt at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.

Sådan har man ikke altid kunnet beskrive formålet med landets væbnede styrker. For blot få hundrede år siden var Danmark en stormagt, hvor landets væbnede styrker - dengang hæren og flåden - havde til formål at bidrage til (og udbygge) landets status som en indflydelsesrig europæisk nation, ja i en periode også som kolonimagt.

Soldater i gamle uniformer, marchere i Kastellets hovedgade

Gamle soldateruniformer bliver vist frem på fæstningsværket Kastellet i København, som blev opført i 1600-tallet. Historieinteresserede kan under normale omstændigheder besøge Kastellets historiske samling og et informationscenter om Danmarks internationale indsats siden 1948. Foto: Monica Bell Sass / Forsvaret