Iver Huitfeldt og en fransk fregat.

Skibsfartens frie bevægelighed har stor betydning for Danmark, der er en af verdens største skibsfartsnationer. Danmark støtter derfor den europæiske flådeoperation omkring Hormuz-strædet.  Foto: Iver Huitfeldt / Forsvaret

Den europæiske flådeoperation AGENOR i farvandene omkring Hormuz-strædet blev iværksat i 2019, hvor sikkerhedssituationen i området omkring Hormuz-strædet spidsede til og flere kommercielle skibe blev udsat for angreb med sprængladninger. Også andre hændelser skabte utryghed for skibsfarten på havene og skærpede den i forvejen spændte situation i området. Formålet med AGENOR er at mindske risikoen for den slags hændelser og dermed skabe større tryghed for skibsfarten i operationsområdet. Det omfatter ud over Hormuz-strædet også det Arabiske Hav, Den Persiske Golf og Omangolfen.

 

Skibe og fly i AGENOR arbejder for tryghed og fri bevægelighed for skibsfarten ved at vise tilstedeværelse og ved at skabe et billede af normalsituationen i området. Det gør det muligt at skærpe opmærksomheden, og evt. gribe ind, hvis situationen ændrer sig. Skibene i flådestyrken kan også ledsage handelsskibe igennem Hormuz-strædet for på den måde at bidrag til øget tryghed.

 

Operationen omfatter en international stab og skibe og fly fra flere europæiske lande. Danmark bidrager med stabsofficerer.

 

Fra januar til juli 2021 stod Danmark i spidsen for AGENOR. Det betød i praksis, at Danmark besatte stillingerne som chef for operationen, posten som chef for den internationale stab og en række andre nøgleposter i staben, der i alt er på 20 - 25 personer. Ledelsen af AGENOR er placeret sammen med det franske hovedkvarter i Abu Dhabi.

 

Danmark bidrog fra august til december 2020 til AGENOR med fregatten Iver Huitfeldt og dens besætning. Med skibet var også en Seahawk-helikopter og soldater fra Militærpolitiet og maritime specialstyrker. Danmark har også bidraget med stabsofficerer til operationen siden dens oprettelse i januar 2020.

 

Danmark løste periodevist opgaven sammen med et fransk flådefartøj. Operationsområdet for bidragene til AGENOR er Hormuz-strædet, Det Arabiske Hav, Den Persiske Golf og Omanbugten.

 

Fregatbidragets opgaver var at vise tilstedeværelse, yde overvågning og at etablere et maritimt situationsbillede, som kan understøtte skibsfartens fri bevægelighed i området. Det danske bidrag kunne dog også gribe ind over for ikke-statslige aktører, der uretmæssigt forhindrer den frie bevægelighed i området.

 • Områder

  Hormuz-strædet
 • Ramme

  Koalition
 • Tidsinterval

  Fra 2020
 • Aktuel

  Ja

FAKTA

AGENOR er en europæisk ledet flådeoperation, der bidrager til sikkerheden for skibsfarten i Hormuz-strædet. Operationen blev iværksat i 2019 efter flere sikkerhedstrusler mod skibsfarten. 

 

Skibe og fly i AGENOR arbejder for tryghed og fri bevægelighed for skibsfarten ved at vise tilstedeværelse og ved at skabe et billede af normalsituationen i området. Det gør det muligt at skærpe opmærksomheden, og evt. gribe ind, hvis situationen ændrer sig. Skibene i flådestyrken kan også ledsage handelsskibe igennem Hormuz-strædet for på den måde at bidrag til øget tryghed.

 

I alt otte europæiske lande bidrager til AGENOR, der er skabt på fransk initiativ. Ud over Frankrig og Danmark har også Nederlandene stillet et skib til rådighed for operationen. Andre lande bidrager med medarbejdere til staben eller til det politiske arbejde i EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz), der er den politisk/diplomatiske ramme om operationen.

Hormuz er et af de mest trafikerede stræder i verden, og placeringen som indsejling til Den Arabiske Golf gør strædet til et vigtigt handelsmæssigt knudepunkt. Danmark er en af verdens største søfartsnationer, og der sejler dagligt danske skibe igennem Hormuz-strædet.

Mandatet bag AGENOR og EMASOH hviler på FNs havretskommission, der forbyder at lægge unødige hindringer i vejen for skibe, der sejler i internationale farvande og stræder som eksempelvis Hormuz-strædet.