Soldater fra Søværnet ved parade, da Danmark fik overdraget kommandoen over operationen i januar 2021.

Danmark har tidligere bidraget til den internationale flådestyrke med fregatten Iver Huitfeldt, der deltog i operationen fra august til december 2020. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

En dansk stab på 12 personer overtager i dag 13. januar ledelsen af den europæiske flådeoperation AGENOR i farvandene omkring Hormuz-strædet. Danmark skal stå i spidsen for operationen frem til midten af juli. Operationen omfatter, ud over den danske stab, øvrige stabsmedlemmer, skibe og fly fra flere europæiske lande.

 

Soldater fra Søværnet ved parade, da Danmark fik overdraget kommandoen over operationen i januar 2021.

Danmark for overdraget kommandoen over AGENOR. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

 

”Retten til fri sejlads er en afgørende værdi. Når den sættes under pres, skal vi som stor søfartsnation kæmpe for den. Den danske ledelse af Operation AGENOR er med til at understøtte danske maritime erhverv og understreger samtidig den tillid, der er til dansk forsvar,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

 

Den danske stab i Gniben

Det meste af den danske stab samlet til uddannelse og træning på Gniben på Sjællands Odde i november. Det er flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen i midten forrest. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

 

AGENOR blev iværksat i 2019, hvor sikkerhedssituationen i området omkring Hormuz-strædet spidsede til og flere kommercielle skibe blev udsat for angreb med sprængladninger. Også andre hændelser skabte utryghed for skibsfarten på havene og skærpede den i forvejen spændte situation i området. Formålet med AGENOR er at mindske risikoen for den slags hændelser og dermed skabe større tryghed for skibsfarten i operationsområdet. Det omfatter ud over Hormuz-strædet også det Arabiske Hav, Den Persiske Golf og Omangolfen.

 

”Danmark er verdens femte største skibsfartsnation. Derfor er det også en kerneopgave for Søværnet, at være med til at sikre skibsfartens frie bevægelighed, og vi har både kompetencerne til og erfaringer med at lede internationale flådestyrker”, siger flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen, der er den første danske chef for operationen.

 

Artiklen fortsætter under videoen

 

 

AGENOR skaber overblik

Skibe og fly i AGENOR arbejder for tryghed og fri bevægelighed for skibsfarten ved at vise tilstedeværelse og ved at skabe et billede af normalsituationen i området. Det gør det muligt at skærpe opmærksomheden, og evt. gribe ind, hvis situationen ændrer sig. Skibene i flådestyrken kan også ledsage handelsskibe igennem Hormuz-strædet for på den måde at bidrag til øget tryghed.

 

”Situationen er rolig, og det ser ud til, at de forskellige aktører, herunder Iran og de andre kyststater, agerer professionelt. Men det er et komplekst område, hvor måske små hændelser kan eksplodere, og derfor er tilgangen fra AGENOR, at vi skal være deeskalerende og ikke bidrage til, at situationen udvikler sig. Vores overblik og tilstedeværelse har en afskrækkende effekt på eventuelle aktører, der måtte ønske at lægge hindringer i vejen for skibsfartens frie bevægelighed,” siger Carsten Fjord-Larsen.

 

Iver Huitfeldt

Iver Huitfeldt ledsager et skib gennem Hormuz-strædet under fregattens indsættelse fra august til december 2020. Foto: Forsvaret

 

At Danmark skal lede AGENOR betyder i praksis, at Danmark besætter stillingerne som chef for operationen, posten som chef for den internationale stab og en række andre nøgleposter i staben, der i alt er på 20 - 25 personer. Ledelsen af AGENOR er placeret sammen med det franske hovedkvarter i Abu Dhabi.

 

”Vi kommer med et dansk aftryk på en bred vifte at de aktiviteter, der skal til, for at man kan køre operationen og omsætte operationsordren i praksis. Men vi er selvfølgeligt støttet af de andre europæiske nationer i AGENOR og EMASOH (den politisk ramme omkring AGENOR, red.),” siger Carsten Fjord-Larsen.

 

Danmark bidrog fra august til december 2020 til AGENOR med fregatten Iver Huitfeldt og dens besætning. Med skibet var også en Seahawk-helikopter og soldater fra Militærpolitiet og maritime specialstyrker. Danmark har også bidraget med stabsofficerer til operationen siden dens oprettelse i januar 2020.

 

Soldater fra Søværnet ved parade, da Danmark fik overdraget kommandoen over operationen i januar 2021.

Parade ved kommandooverdragelsen af Agenor i januar 2021. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

 

”Disse tidligere indsættelser giver os selvfølgelig et førstehåndsindtryk af, hvordan operationsområdet er, og det er sammen med den viden vi får fra det franske hovedkvarter, vigtige byggesten til at løse opgaven. Men at vi på den måde lægger tyngde, er i høj grad også med til at skabe troværdighed om Danmarks indsats,” siger Carsten Fjord-Larsen.

 

Det er ikke nyt for Danmark at lede internationale flådestyrker.

 

”Vi har bygget erfaringer op gennem Søværnets Taktisk Stab, som har været udsendt i anti-piraterimissioner, vi har ledet NATO-styrker, og vi har ledet operationerne med at fjerne kemiske våben fra Libyen og Syrien, så det giver os et rigtigt godt fundament og de kompetencer, der skal til, for at løse opgaven”, fastslår Carsten Fjord-Larsen.

 

Carsten Fjord Larsen og hans stab skal lede AGENOR frem til april. Derefter overtager et andet dansk hold ledelsesopgaven frem til juli.

FAKTA

AGENOR er en europæisk ledet flådeoperation, der bidrager til sikkerheden for skibsfarten i Hormuz-strædet. Operationen blev iværksat i 2019 efter flere sikkerhedstrusler mod skibsfarten. 

 

Skibe og fly i AGENOR arbejder for tryghed og fri bevægelighed for skibsfarten ved at vise tilstedeværelse og ved at skabe et billede af normalsituationen i området. Det gør det muligt at skærpe opmærksomheden, og evt. gribe ind, hvis situationen ændrer sig. Skibene i flådestyrken kan også ledsage handelsskibe igennem Hormuz-strædet for på den måde at bidrag til øget tryghed.

 

I alt otte europæiske lande bidrager til AGENOR, der er skabt på fransk initiativ. Ud over Frankrig og Danmark har også Nederlandene stillet et skib til rådighed for operationen. Andre lande bidrager med medarbejdere til staben eller til det politiske arbejde i EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz), der er den politisk/diplomatiske ramme om operationen.

Hormuz er et af de mest trafikerede stræder i verden, og placeringen som indsejling til Den Arabiske Golf gør strædet til et vigtigt handelsmæssigt knudepunkt. Danmark er en af verdens største søfartsnationer, og der sejler dagligt danske skibe igennem Hormuz-strædet.

Mandatet bag AGENOR og EMASOH hviler på FNs havretskommission, der forbyder at lægge unødige hindringer i vejen for skibe, der sejler i internationale farvande og stræder som eksempelvis Hormuz-strædet.