Iver Huitfeldt vender hjem til Flådestation Korsør efter endt mission i Hormuz-strædet i december 2020.

Iver Huitfeldt vender hjem til Flådestation Korsør efter endt mission i Hormuz-strædet i december 2020. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Af Steffen Fog, Forsvarskommandoen

 

Familie og venner så længselsfuldt og utålmodigt til, da fregatten Iver Huitfeldt kom i havn i dag. De glædede sig til at få deres familiemedlemmer hjem fra den internationale missionen Agenor, som fregatten de sidste fire måneder har været på.

 

Pårørende til de udsendte soldater på Iver Huitfeldt var mødt frem på kajen i Korsør for at byde skibet og besætning velkommen hjem.

De pårørende var mødt frem med flag for at byde Iver Huitfeldt og besætningen velkommen hjem. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

 

Agenor har til formål at sikre fri sejlads i området og styrke sikkerheden for skibsfarten i Hormuz-strædet, samt medvirke til at nedtrappe spændinger i området.

 

Oprettelsen af missionen skete i forlængelse af de hændelser, som skete i Hormuz-strædet i sommeren 2019, hvor flere kommercielle skibe blev udsat for angreb med sprængladninger. Dertil kom andre sikkerhedshændelser, som skabte utryghed i farvandet og skærpede den i forvejen spændte situation i området. Operation Agenor har til formål at mindske risikoen for hændelser.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen var mødt frem på kajen i Korsør og vinkede til Iver Huitfeldt, da fregatten lagde til kaj.

Forsvarsminister Trine Bramsen var mødt frem på kajen i Korsør og vinkede til besætningen på Iver Huitfeldt, da fregatten lagde til kaj. Foto: Maja Wistesen / Forsvaret

 

Ud over pårørende var også forsvarsminister Trine Bramsen og chefen for Søværnet kontreadmiral Torben Mikkelsen mødt op for at tage imod fregatten og dens besætning.

 

"Besætningen på Iver Huitfeldt har været med til at sikre ro og tryghed i et område, som er præget af stor ustabilitet. De har løst opgaven med enorm professionalisme og dygtighed. Det oplevede jeg selv, da jeg besøgte besætningen undervejs i missionen, og det samme hører jeg fra vores europæiske samarbejdspartnere, som i den grad roser de danske soldaters indsats," siger forsvarsminister Trine Bramsen.

 

“Jeg er stolt og glad over besætningens indsats på missionen. Jeg ved, at det har været et afsavn for de pårørende og besætningen at være adskilt – ikke mindst i den tid vi befinder os i,” siger chefen for Søværnet, kontreadmiral Torben Mikkelsen og fortsætter: "En ting er dog helt sikkert og det er, at opgaveløsningen har været et væsentligt bidrag til en vigtig international opgave. På den her mission har fregat og besætning vist, at al den træning og forberedelse, som vi hele tiden foretager os giver mening. Besætningen har i dag fået medaljer som anerkendelse for den store indsats. Det er velfortjent, og jeg er stolt over at være chef for så dygtige og dedikerede medarbejdere."

 

Iver Huitfeldt på patrulje i Hormuz-strædet i 2020.

Iver Huitfeldt på patrulje i Hormuz-strædet i efteråret 2020. Foto: Mik / Iver Huitfeldt / Forsvaret

 

Fregatbidragets opgaver har været at vise tilstedeværelse, yde overvågning og at etablere et maritimt situationsbillede, som kan understøtte skibsfartens fri bevægelighed i området. Det danske bidrag kan dog også gribe ind overfor ikke-statslige aktører, der uretmæssigt forhindrer den frie bevægelighed i området.

 

Bidraget omfatter ud over fregatten med besætning blandt andet også en Seahawk-helikopter, militærpoliti og maritime specialstyrker.

 

Se video af, hvordan Iver Huitfeldt løste opgaven i Hormuz-strædet i efteråret 2020.

Agenor

I lyset af sikkerhedshændelserne i Hormuz-strædet i 2019 tog Frankrig initiativ til at etablere en maritim overvågningsmission i Hormuz-strædet.

Missionen har til formål at beskytte navigationsfriheden, dvs. fri sejlads i strædet, sikre koordination mellem partnere i området samt medvirke til deeskalering i regionen gennem tilstedeværelse på begge sider af strædet.  

 

En lang række europæiske lande støtter missionen. Den maritime del af missionen har fået navnet Agenor, og Danmark har deltaget konkret med blandt andet fregatten Iver Huitfeldt, som i dag 10. december 2020 vendte hjem fra missionen. 

 

Missionen består af minimum to deployerede skibe, hvoraf Frankrig stiller med det ene.

Nederlandene har også bidraget med en fregat i foråret 2020 og Danmark altså siden august. 

 

Hele missionen, som også omfatter bl.a. et stabsbidrag, hedder European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASoH).