Iver Huitfeldt medbringer en SeaHawk MH60R helikopter.

Iver Huitfeldt medbringer en Seahawk MH60R helikopter. Fotos: Iver Huitfeldt / Forsvaret

Af orlogskaptajn Simon Schultz-Larsen, næstkommanderende

Fregatten tog afsted fra Danmark den 10. august og har i mellemtiden gennemført en forlægning via Den Engelske Kanal, Middelhavet, Suez-kanalen og Rødehavet.

 

[Søværnet]-2508_IverAgenor (7 of 9)-2020-[ARTIKEL].jpgUndervejs har fregatten bl.a. trænet "klart skib".

 

Iver Huitfeldt befinder sig nu i Det Arabiske Hav med kurs mod Hormuz-strædet.

[Søværnet]-2508_IverAgenor (5 of 9)-2020-[ARTIKEL].jpgFregatten set fra skibets helikopter. 

 

Hormuz-strædet er et af de mest trafikerede stræder i verden, og med dets placering som indsejling til Den Arabiske Golf er strædet et vigtigt handelsmæssigt knudepunkt.

 

En stor del af verden er stadig afhængig af olieeksport fra Den Arabiske Golf, og derfor har strædet stor betydning for store dele af verdensøkonomien.

 

Også danske skibe sejler ofte igennem Hormuz-strædet og udgør dermed en vigtig kilde til velstand og beskæftigelse i Danmark.

 

Samtidig er Danmark verdens 5. største søfartsnation – derfor har vi også et ansvar for at sikre den frie sejlads gennem strædet.

 

I 2019 tog Frankrig initiativ til at etablere en europæisk maritim overvågningsmission (EMASOH), hvorunder skibe og fly indsættes i rammen af det, der hedder Operation AGENOR. Operation AGENOR har til formål at beskytte handelsskibenes ret til fri sejlads gennem Hormuz-strædet ved tilstedeværelse, overvågning og rapportering.
Samtidig skal operationen medvirke til at skabe bedre koordination mellem parterne i området. 

 

Om AGENOR

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019.

Opgaven i Hormuz-strædet vil være overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens frie bevægelighed i området.Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater ombord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.