Opgaver i Danmark, i Rigsfællesskabet og ude i verden

Forsvarets opgaver spænder vidt. I Danmark, Grønland og Færøerne håndhæver forsvaret Rigsfællesskabets suverænitet. Forsvaret indgår i samfundets samlede beredskab og løser opgaver til støtte for det civile samfund på en lang række områder.

Derudover udsendes danske soldater i internationale operationer i verdens brændpunkter, hvor vi i samarbejde med andre nationer arbejder for at skabe fred og sikkerhed.