Vædderen er udgangspunktet i transport af både materiel og personel under Arctic Light.

Inspektionsskibet Vædderen er udgangspunktet i transport af både materiel og personel under Arctic Light. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Det omskiftelige vejr og barske natur gør redningsaktioner i Arktis til en særligt udfordrende opgave. Derfor træner Forsvaret i disse dage, som del af ca. 400 deltagere fra Arktisk Beredskabsstyrke, deres evne til at indsætte militære kapaciteter til at redde menneskeliv til havs og ved katastrofer på land i de nordlige egne af Rigsfællesskabet.

 

Øvelsen hedder Arctic Light 2023 og løber fra d. 18.-29. september i det sydvestlige Grønland omkring Nuuk. Her træner deltagerne et tsunamiscenarie, som minder om den voldsomme jordskredsskabte tsunami, der i 2017 skyllede ind over Nuugaatsiaq i Vestgrønland.

 

En Seahawk-helikopter hoister materiel fra inspektionsskibet Vædderen ind på landjorden, hvor Beredskabsstyrelsen bygger lejr.

En Seahawk-helikopter hoister materiel fra inspektionsskibet Vædderen ind på landjorden, hvor Beredskabsstyrelsen bygger lejr. Foto: Forsvaret

Gennem øvelsen træner Arktisk Beredskabsstyrke deres evne til at yde effektiv støtte til færøske og grønlandske myndigheder inden for eftersøgnings- og redningsoperationer, beskyttelse af havmiljøet og håndtering af naturkatastrofer.

 

Enorme afstande

Den største udfordring, når man skal lave SAR-operationer i Grønland er de store afstande, fortæller Frederik Mozart, der er vagthavende officer i Arktisk Kommando.

 

”I Danmark går der ikke lang tid før du har en helikopter på stedet, når der er hurtigt brug for hjælp. I Grønland er afstanden en meget stor udfordring, og hvis der for eksempel skulle være behov for hjælp i Grønlands nordligste by, Qaanaaq, så tager det 12 timer for den nærmeste helikopter at komme frem,” siger Frederik Mozart.

 

: Specialoperationssoldater er del af Arktisk Beredskabsstyrke, som kan rykke hurtigt ud i tilfælde af naturkatastrofer. Foto: Forsvaret.

Specialoperationssoldater er del af Arktisk Beredskabsstyrke, som kan rykke hurtigt ud i tilfælde af naturkatastrofer. Foto: Forsvaret

De store afstande betyder, at det er afgørende med god koordination mellem myndighederne i Grønland, så alle tilgængelige kapaciteter kan komme i spil.

 

”Grønlands Politi og Arktisk Kommando har et tæt samarbejde i dagligdagen, og på den måde sikrer vi, at det altid er dem, som er nærmest en ulykke, der kommer de nødstedte til undsætning. Her er langt fra by til by og fra bygd til bygd, og derfor må vi benytte os af alle de ressourcer, som myndighederne i Grønland råder over, når vi skal ud og redde mennesker i nød,” siger vicepolitiinspektør Katrine Sandgreen, der er leder af operativ stab i Grønlands Politi.

 

Militært hovedsæde med speciale i civilt beredskab

Gennem Arctic Light træner Forsvaret sin rolle som central og specialiseret bidragsyder, når grønlandske og færøske myndigheder anmoder om støtte ved hændelser, hvor menneskeliv er i fare.

 

En frømand ligger i vandet efter at have sprunget ud fra en C-130 Hercules. Foto: Forsvaret

En frømand ligger i vandet efter at have sprunget ud fra en C-130 Hercules. Foto: Forsvaret

Forsvarets aktiviteter i og omkring Grønland og Færøerne ledes fra Arktisk Kommando, som har hovedkvarter i Nuuk. Udover at være central for Forsvarets suverænitetshåndhævelse og beskyttelse af de nordatlantiske og arktiske dele af Rigsfællesskabet, er det militære hovedkvarter også central i støtten til de færøske og grønlandske civilsamfund i form af redningsoperationer, beredskabsopgaver, miljøovervågning, fiskerikontrol, klimaovervågning og -forskning mv.

 

Meget af øvelsen foregår i Godthåbsfjorden, hvor inspektionsskibet Vædderen bl.a. har været indsat for at støtte øvelsen, Arctic Light. Foto: Forsvaret

Meget af øvelsen foregår i Godthåbsfjorden, hvor inspektionsskibet Vædderen bl.a. har været indsat for at støtte øvelsen. Foto: Forsvaret

”Arktisk Kommando er tilstede i Grønland og på Færøerne for at hævde suverænitet, overvåge og potentielt forsvare Kongeriget. Men vores enheder – skibe, fly, SIRIUS samt kapaciteter fra Arktisk beredskabsstyrke – står også klar til at redde liv og håndtere en katastrofe. De enheder, vi bruger til vores militære opgaver, skal vi derfor også øve i eksempelvis naturkatastrofer. Derfor er beredskabsøvelser rigtig vigtige for os,” siger brigadegeneral Poul Primdahl, der er vicechef i Arktisk Kommando. 

Fakta

  • Arctic Light 2023 er en stor katastrofeberedskabsøvelse med ca. 400 deltagere fra Arktisk Beredskabsstyrke.
  • Øvelsen udspiller sig fra d. 18. – 29. september 2023 i det sydvestlige Grønland omkring Nuuk.
  • Gennem et tsunami-scenarie træner deltagerne deres evne til at agere i arktiske omgivelser og yde effektiv hjælp til den grønlandske befolkning i ekstraordinære krisesituationer.
  • I øvelsen deltager enheder fra Beredskabsstyrelsen, Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Hjemmeværnet og Specialoperationskommandoen.
  • Arktisk Beredskabsstyrke er en styrke, som på kort tid kan mobiliseres, når der er særligt behov for hjælp i Arktis, herunder Grønland og Færøerne.
  • Det er en ordning, som giver Arktisk Kommando mulighed for at tilkalde hjælp fra resten af Forsvaret og associerede myndigheder, hvis der for eksempel er behov for specialviden eller ekstra assistance i forbindelse med en katastrofe elle en stor ulykke.
  • Arktisk Kommando i Nuuk er det militære hovedkvarter for Forsvarets suverænitetshåndhævelse og beskyttelse af de nordatlantiske og arktiske dele af Rigsfællesskabet.
  • Kommandoen er derudover centrum for at koordinere og udføre beredskabs- og redningsaktioner ved både store og små hændelser, hvor menneskeliv er i fare, og hvor grønlandske og færøske myndigheder har anmodet Forsvaret om hjælp.
  • Målet med Forsvarets specialiserede støtte til beredskabsarbejdet er at øge trygheden for alle grønlandske og færøske borgere og andre, der færdes i regionen.