The ship Triton is breaking ice outside the settlement Ukkusissat.

Inspektionsskibet Triton bryder is for bygden Ukkusissat. Foto: Forsvaret.

Overvågnings- og suverænitetshævdelse

Forsvaret er konstant til stede i Nordatlanten. På Færøerne og Grønland løser Søværnets inspektionsskibe og inspektionsfartøjer samt Flyvevåbnets Challenger-fly en bred vifte af opgaver under ledelse af Arktisk Kommando.

 

Udover beredskab til at afvise skibe eller personer, der krænker dansk, grønlandsk eller færøsk territorium, udøver enhederne politimyndighed til søs og gennemfører fiskeriinspektion og søredning.

 

I Grønland overvåger Slædepatruljen Sirius verdens største nationalpark, som stort set dækker hele det nordøstlige Grønland. Siriuspatruljens patruljering foregår med hundeslæde, snescooter og båd.

 

Fiskeriinspektion

For at beskytte havets ressourcer håndhæver Arktisk Kommando fiskerilovgivningen på Færøerne og i Grønland. Arktisk Kommando deltager i beskyttelsen af fiskebestandene ved at gennemføre fiskeriinspektion og -kontrol i Grønland og ved Færøerne. Det gøres med henblik på at forebygge og imødegå systematiske overtrædelser af den grønlandske og færøske fiskerilovgivning.

 

Eftersøgnings- og redningstjeneste

Joint Rescue Coordinations Centre (JRCC) er en enhed under Arktisk Kommando. JRCC har ansvaret for at lede de eftersøgninger og redninger, Arktisk Kommando har ansvaret for i Grønland. I lokalet ved siden af JRCC findes Naviair, som er den statslige lufttrafiktjeneste. Samarbejdet med Naviair er med til at skabe et overblik over lufttrafik i og omkring Grønland, og Naviairs vagthavende deltager i koordination af eftersøgning og redning af luftfartøjer.

 

Operationscentret i Arktisk Kommando er døgnbemandet. På Færøerne stilles en forbindelsesofficer til rådighed for Maritime Rescue Coordination Centre Tórshavn, når Forsvarets enheder deltager i eftersøgnings- og redningstjeneste.

 

Miljøovervågning

Arktisk Kommando overvåger farvandet omkring Grønland og Færøerne med blandt andet Flyvevåbnets Challenger-fly. En dansk overvågningssatellit blev i januar 2018 sendt i kredsløb over Arktis for at teste monitorering af skibe og fly i kommandoens område – et samarbejde mellem Forsvaret, DTU Space og virksomheden GomSpace.

 

Søopmåling

Det er den danske stats ansvar at sikre kortlægning af hele riget. Arktisk Kommando hjælper til med denne opgave i form af søopmåling med Søværnets inspektionsfartøjer. I skibets skrog er der fastinstalleret et flerstråleekkolod til brug for søopmålingen.

 

Diverse støtteopgaver for det civile samfund

Arktisk Kommando yder hvert år praktisk og logistisk støtte til forskning i Arktis. For eksempel har inspektionsskibet Hvidbjørnen for Grønlands Naturinstituts Klimaforskningscenter udlagt databøjer til kortlægning af havpattedyrenes migrationsrute. Arktisk kommando har også ydet støtte til Dansk Center for Havforskning i Nordøstgrønland, samt forskere fra Grønlands Naturinstitut i Scoresbysundfjorden, som undersøgte, om narhvaler bliver påvirket af seismisk aktivitet i havet. På Færøerne støtter Arktisk Kommando blandt andet med ammunitionsrydning.

Følg os på Facebook

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 13. maj, 2020 - Kl. 06.25