Forsvarets nye uddannelse i Grønland giver ikke bare mulighed for at søge videre i Forsvaret - uddannelsen er også adgangsgivende til grønlandske uddannelser inden for både beredskab og politi. Foto: Tobias Roed Jensen / Forsvaret

Forsvarets nye uddannelse i Grønland giver ikke bare mulighed for at søge videre i Forsvaret - uddannelsen indeholder også mulighed for at give merit til grønlandske uddannelser inden for både beredskab og politi. Foto: Tobias Roed Jensen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

På under en måned har Arktisk Kommando haft 149 unge grønlandske mænd og kvinder (heraf 139 over 18 år) til afprøvning og skaffet 61 ansøgere til den nye arktisk basisuddannelse, som begynder til maj næste år. Det betegnes som en stor succes hos Arktisk Kommando.

 

”Vi er rigtig positive over, at så mange har vist interesse for uddannelsen, og at 61 personer indtil videre har ansøgt om at blive en del af vores første hold i maj 2024,” siger generalmajor Søren Andersen.

 

”De unge mennesker, som kommer til at starte på uddannelsen, kan regne med, at vi gør vores bedste for at give dem en god oplevelse og en rigtig god uddannelse inden for både Forsvaret og det grønlandske beredskab,” siger generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando.

 

Mange ansøgere

I alt har 149 personer (heraf 139 over 18 år) været til afprøvning til uddannelsen og heraf har 61 valgt direkte efter afprøvningen at søge ind på uddannelsen. Dertil kan der komme flere ansøgere helt frem til 31. december, hvor fristen for at søge optagelse udløber.

 

61 ansøgere i Grønland svarer efter danske forhold til ca. 6.400 ansøgere. Til sammenligning påbegyndt 4.600 personer værnepligt eller værneret i Danmark i 2022.

 

Den nye Arktisk Basisuddannelse indeholder et miks af militære færdigheder – såsom våbenuddannelse – blandet med beredskabskompetencer – som for eksempel grundlæggende branduddannelse og arktisk førstehjælp.

 

Uddannelsen giver adgang til blandt andet at søge videre i Forsvaret på linje med Forsvarets øvrige basisuddannelser, ligesom den giver mulighed for at få merit, der kan være adgangsgivende til grønlandske uddannelser inden for både beredskab og politi.

 

Uddannelsen er tilrettelagt i samarbejde mellem Forsvaret ved Arktisk Kommando og Selvstyret i Grønland med input fra redningsberedskabet i Grønland og Grønlands Politi.

 

De personer, der bliver optaget på uddannelsen, skal begynde til maj 2024. Uddannelsen vil foregå i Kangerlussuaq i det vestlige Grønland, hvor de bliver indkvarteret i nyrenoverede bygninger. Uddannelsen vil også indeholde rejser til Sisimiut og Danmark.

 

I januar begynder Arktisk Kommando i samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse at udvælge de personer, der skal optages på uddannelsen.

 

”Vi regner med, at første hold vil få besked om deres optagelse i starten af næste år, så de kan forberede sig på at starte den 6. maj,” siger generalmajor Søren Andersen.

 

Uddannelsen varer 6 måneder, hvorefter der vil være mulighed for at indgå i et op til 6 måneders perspektiveringsforløb med henblik på at omsætte de tillærte kompetencer til praktiske færdigheder i en civil, såvel som i en militær kontekst. Deltagerne får løn, kost og logi under uddannelsen, ligesom der er mulighed for frirejse til bopælen i Grønland.

 

Arktisk Basisuddannelsen har i øvrigt netop modtaget Forsvarets Uddannelsespris 2023.

 

Interesserede kan læse mere om uddannelsen her: www.forsvaret.dk/gronland

 

Ansøgningsfristen til Arktisk Basisuddannelse udløber den 31. december.

 

Politi og Forsvar i Grønland

Foto: Tobias Roed Jensen / Forsvaret