Præsident Zelenskyj besøger Flyvestation Skrydstrup.

Præsident Zelenskyj besøger Flyvestation Skrydstrup. Her mødes han blandt andet med regeringen, chefen for Forsvaret og chefen for Flyvevåbnet. Foto: Tue Skals / Forsvaret.

Af Forsvarskommandoen

 

Ukrainske piloter, teknisk personel og støttepersonel er nu ankommet til Flyvestation Skrydstrup, hvor de i de kommende måneder skal modtage træning i basale færdigheder og forudsætninger for at flyve, servicere og vedligeholde F-16-kampfly.

 

Det drejer sig om 73 ukrainere. Heraf er otte piloter, mens resten er teknisk personel og støttepersonel.

 

I juli blev en bred kreds af 11 lande enige om, at gå sammen i en koalition, der skal sikre den træning, som personel fra Forsvaret nu står i spidsen for. Ud over Danmark er det Holland, Belgien, Canada, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige og Storbritannien.

 

”F-16 er en efterspurgt kapacitet, og Forsvaret er selvfølgelig klar til at støtte ukrainerne med det, vi kan. Det danske flyvevåben er meget professionelt og har opereret F-16 flyene i mange år. Derfor er jeg helt tryg ved, at Fighter Wing på Skrydstrup i den kommende tid påtager sig en stor og kompliceret opgave med dette træningsforløb,” siger forsvarschef, general Flemming Lentfer.

 

Uddannelsens indhold

Inden den egentlige uddannelse kan gå i gang, skal alle ukrainere sikkerhedsgodkendes. Derudover skal piloterne også screenes for at tjekke om deres helbredsniveau og sproglige formåen lever op til de krav, der stilles til den tilbudte uddannelse.

 

Når sikkerhedsgodkendelsen, helbreds- og sprogtesten er på plads vil den praktiske træning i anvendelsen af F-16-kampflyene begynde. Træningen foregår i Skrydstrup og gennemføres af danske instruktører. Andre lande ventes at bidrage i den kommende tid.

 

Træningen ventes at vare minimum seks måneder. Præcis hvor lang tid, det vil tage at lære ukrainere at operere F-16-kapaciteten kan ikke siges præcist, da det blandt andet vil afhænge af deres erfaring og sprogkundskaber.

 

Præsident Zelenskyj besøger Flyvestation Skrydstrup.

Foto: Tue Skals / Forsvaret

 

Træningen vil ikke få konsekvenser for det danske F-16-beredskab

Træningen af de ukrainske piloter samt støttepersonellet bliver varetaget af Flyvevåbnet med støtte fra en række myndigheder i og uden for Forsvaret. Men uddannelsesopgaven forventes ikke at få operative konsekvenser for det danske F-16-beredskab.

 

Forsvaret har for nuværende ikke yderligere at oplyse, ligesom det af hensyn til træningen ikke vil være muligt at tage imod individuelle pressebesøg på Flyvestation Skrydstrup.

 

Spørgsmål vedr. planerne for donation af danske F-16-kampfly henvises til Forsvarsministeriet.

 

Forsvaret råder på nuværende tidspunkt over 43 F-16-fly. Af hensyn til operationssikkerheden, ønsker Forsvaret ikke at kommentere andelen af operative stel.

Artikel opdateret 22. august med antal ukrainere, der trænes.