Flyveskolen på Flyvestation Karup var vært for 36 unge med pilotdrømme i august 2019

Flyveskolen på Flyvestation Karup var i 2019 vært for 36 unge med pilotdrømme. Foto: Forsvaret / Tim Søgård 

Ligebehandling og mangfoldighed er vigtige værdipolitiske områder, der knytter sig til forsvarets opgavegrundlag.

Forsvarets arbejde med mangfoldighed

Forsvaret vandt den 6. april 2011 Institut for Menneskerettigheders MIA-PRIS. Prisen uddeles til virksomheder, som gør en særlig indsats for mangfoldighed i arbejdslivet. Forsvaret vandt prisen for forsvarets tilgang til mangfoldighed og for arbejdet med at operationalisere og måle mangfoldighed.

Som arbejdsområde dækker ligebehandling og mangfoldighed alle grupper på en arbejdsplads. Således er der eksempelvis i Forsvarskommandoens arbejde med området både fokus på civile og militære stillinger i forhold til:

 • Køn
 • Etnicitet
 • Uddannelsesmæssig baggrund
 • Religion
 • Seksualitet
 • Handicap 
 • Alder

Der arbejdes med lokale handlingsplaner som er lokalt forankret ved de enkelte myndigheder.

Overordnet er områderne forankret i Forsvarskommandoens mangfoldighedsforum og i Forsvarsministeriets Task Force Mangfoldighed.

 

Hvad betyder forsvarets prioritering af ligebehandling og mangfoldighed?
Forsvaret opnår bedre resultater med en medarbejdersammensætning, der modsvarer den kompleksitet, Forsvaret møder i opgaveløsningen både i Danmark og internationalt.

Det medvirker til at Forsvaret:

 • Får et bredere rekrutteringsgrundlag.
 • Har mulighed for at skabe mere innovative og kreative miljøer for medarbejderne.
 • Kan trække på flere kompetencer på alle niveauer.
 • Kan bryde med uhensigtsmæssig vanetænkning og myter.
 • Får et styrket image og bliver kendt som en mangfoldig arbejdsplads, der tiltrækker de bedste medarbejdere.

 

Sidst opdateret 31. august, 2020 - Kl. 23.01