Andre maritime assistancer

  • 11.56. Patruljefartøjet Rota assisterede en motorbåd med to personer om bord, der i farvandet mellem Hals og Egense havde motorproblemer. Motorbåden blev slæbt i havn. 

 

Militær hjælp til andre myndigheder

  • Forsvaret støtter politiet ved grænseovergange og i bevogtningsopgaver.
  • Forsvaret støtter Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen i forbindelse med covid-19 relateret aflivning af mink.