Eftersøgning og redning

  • 21.46. Forsvarets Redningscenter modtager melding om observation af et nødblus ved Vordingborg. Politiet sender en patrulje til Farøbroen, hvor der ikke er noget usædvaneligt at se. Forsvaret indsætter derfor ikke enheder. 

 

Ammunitionsrydning

Oversigten over indsættelse af ammunitionsrydningsberedskabet opdateres normalt om fredagen. 

  • Ammunitionsrydderne har i perioden fra den 31. august til den 7. september været indsat til støtte for politiet i syv tilfælde. Her ud over har ammunitionsrydderne rådgivet politiet i yderligere 11 tilfælde. 

 

 

Støtte til civilsamfundet

Oversigten over indsættelse af personel fra Hæren og Landsdelsregionerne til støtte for politiet opdateres normalt om fredagen.

  • Forsvaret støtter politiet ved grænseovergange og i bevogtningsopgaver
  • 226 frivillige soldater fra Landsdelsregionerne har i perioden fra den 31. august til den 7. september været indsat til støtte for politiet i 30 tilfælde ude over grænse- og bevogtningsopgaverne. Størstedelen af indsættelserne har omhandlet trafikregulering i forbindelse med arrangementer, men landsdelsregionerne har også støttet i forbindelse med afspærringsopgaver samt sejlads.