Eftersøgning og redning

  • 08.43. Forsvarets Redningscenter modtog melding om registrering af et elektronisk nødsignal fra en vindmøllefarm sydvest for Bornholm. Der var tale om en fejl.
  • 15.25. Beredskabet blev aktiveret ved melding om, at en person var faldet i vandet ved Chr. X bro i Sønderborg. Den forulykkede blev bjærget af en civil båd. Personen var OK.
  • 15.54. Beredskabet blev aktiveret efter fund af surfudstyr ud for Skaven havn i Ringkøbing Fjord. Ejeren blev fundet på land i god behold. 

 

Maritime Assistancer

  • 19.36. En båd meldte, at den var grundstødt ved Margretheholm og havde brug for assistance til at komme fri. Båden kom dog fri ved egen kraft, inden Lyngby Radio havde fundet mulig assistance. 

 

Olieobservationer/indsættelse af miljøberedskabet

  • 20.35. Satellitbilleder viser flere mulige mindre forureninger på forskellige positioner i Nordsøen. Der afventes miljøflyvninger over områderne. 

 

Støtte til politiet

  • Forsvaret støtter politiet ved bevogtningsopgaver i Københavnsområdet.

 

Ammunitionsrydning

  • Ammunitionsrydderne har i perioden fra den 7. - 14. maj været indsat til støtte for politiet i 10 tilfælde. I yderligere 13 tilfælde har vagthavende ammunitionsrydder ydet rådgivning til politiet. 

 

Landsdelsregionernes støtte til politiet og det civile samfund

  • Frivillige fra Hjemmeværnet har under kommando af landsdelsregionerne i perioden fra den 7. -14. maj været indsat til støtte for det civile samfund i 14 tilfælde. Flertallet af indsættelserne har omhandlet færdselsregulering ved idrætsarrangementer og lignende. 
  • Hjemmeværnet/Landsdelsregionerne støtter politiet ved grænsebevogtning.