[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der skal sættes yderligere skub i træningen af den afghanske hær. Det er et af resultaterne fra mødet mellem NATOs forsvarsminister torsdag og fredag i sidste uge. På mødet bekræftede NATO-landene deres engagement i Afghanistan. Flere lande gav tilsagn om at sende flere soldater, der skal arbejde med uddannelse og udrustning af den afghanske hær. Yderlige seks lande fra alliancen vil sende soldater til Sydafghanistan, hvor otte NATO-lande i øjeblikket har soldater.
NATO-landene diskuterede også, hvordan de kan gøre mere for at begrænse de civile tab i forbindelse med kampene. Generalsekretær Jaap De Hoop Scheffer understregede i den forbindelse, at det er Taleban, ikke de internationale styrker, der er skyld i flest civile tab.

På mødet blev forsvarsministrene enige om at arbejde videre med planerne om missilforsvar, men uden at træffe egentlige beslutninger. Landene var også enige om, at fortsætte det projekt, der skal skaffe mere strategisk løftekapacitet til alliancen. Til gengæld var det ikke var muligt at opnå enighed om slankning om kommandostrukturen i NATO, som blandt andet Danmark ønsker. Flere lande modsatte sig, at alliancen skærer i antallet af hovedkvarterer.

NRF uden amerikanerne
Resultaterne af de emner der var på mødet dagsorden, blev imidlertid helt overskygget af nyheden om, at amerikanerne trækker sit tilsagn om tropper til NATOs udrykningsstyrke, NRF.
Tilbagetrækningen sker i protest mod, at de europæiske lande ikke bidrager tilstrækkeligt til styrken, som netop blev oprettet for at løfte det militære niveau hos de europæiske lande i alliancen.
Forsvarsminister Søren Gade beklager den amerikanske beslutning.
- Jeg kan godt forstå, at amerikanerne er trætte af, at de europæiske lande forventer, at hvis mangler soldater, så kommer amerikanerne med dem. Men det er alvorligt. Hvis det står ved magt og de europæiske lande ikke stiller med mere, så er NRF næsten skudt ned, før den er flyvefærdig, siger Søren Gade.
Ministeren tror dog, at der kan findes en løsning, så udrykningsstyrken kan fortsætte. Den amerikanske tilbagetrækning rammer den styrke, der skal være operativ i 2010.

Hør et interview med forsvarsminister Søren Gade om konsekvenser for NRF i forsvarskanalens nyhedsudsendelse kl. 13.30.