[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Danmark har oprettet et permanent, trådløst netværk i luftrummet. Navnet er Link16. Uanset hvor i landet en F-16 pilot befinder sig, vil han altid kunne koble sig på netværket.
-Link16 giver et overskud til operatørerne. De får overblik og dermed mulighed for at udføre helt præcise operationer, siger Jens Flarup-Kristensen, kaptajn i Flyvertaktisk Kommando.
Fire jordstationer og et kontrolcenter i Karup gør det muligt altid at bruge Link16. Senere på måneden bliver kontrol- og varslingsradarerne også koblet på Link16-netværket, så F-16 jagerne kan få oplysninger om venner, fjender og mål direkte fra dem.

Direkte informationer
Allerede efter luftoperationerne over Eksjugoslavien i 1999 var det tydeligt, at Link16 var fremtiden. Hvis de danske F-16 jagere skulle operere sammen med de store nationer, USA og England, stod det klart, at de skulle sikres adgang til luftrummets krypterede, trådløse netværk.
-Før foregik al kommunikation via radio. Piloten fik sine informationer i ørerne, og så skulle han sætte dem sammen. Med Link16 får piloten informationerne serveret direkte, siger Jens Flarup-Kristensen.

Link16 er for alle tre værn
Link16 er en hjørnesten i det danske forsvars planer for netværksbaserede operationer. Nu er det også muligt altid at træne Link16 operationer i dansk luftrum.
-Alle tre værn i forsvaret får glæde af systemet. Og det gør det tilmed muligt at dele data mellem værnene, pointerer Jens Flarup-Kristensen.
Repræsentanter fra otte nationers flyvevåben er i disse dage på besøg i Karup for at se på det danske Link16-netværk.