[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Mareridt, isolation og tristhed. Det er helt normale psykiske reaktioner på de voldsomme oplevelser, soldaterne kan få på missionerne. Hver gang et hold kommer hjem fra mission, undersøger forsvarsakademiet, hvordan soldaternes reaktioner på udsendelsen er.
De seneste tal for de udsendte i Irak (hold 6, august 05 til februar 06) viser, at knap 12 procent af de udsendte har reaktioner efter udsendelsen.

Gennemsnittet for de første seks hold har været 8,9 procent. Der er altså en lille stigning i andelen af soldater med reaktioner.

Alle hjemvendte soldater tilbydes samtaler med psykologer, men det er ikke mange, der tager imod det. Derfor forsøger Forsvaret nu at samle op på de, der kunne have behov for hjælp.

Breve til alle
I weekenden sendes den første bølge af i alt 20.346 breve ud til de, der har været udsendt siden 1992. Brevene indeholder informationer, om de støttetilbud Forsvaret har til dem.

Det er Forsvarskommandoens håb, at det særlige initiativ vil fange de tidligere udsendte med behov for psykologstøtte, som ikke før har gjort brug af støttetilbuddene.

Det er opfattelsen, at der ikke er et massivt behov. Men behovet for psykologhjælp er helt naturligt efter de voldsomme oplevelser, soldaterne får.

Læs mere om Forsvarets psykologer