[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Selvom Forsvaret generelt har haft ansøgere nok de sidste par år, så har det haltet med at få ansøgere nok til de smalle og mindre kendte dele af forsvaret. Blandt andet har det været svært at få teknikere og sprogofficerer. Derfor tog Forsvarets Rekruttering i foråret hul på en ny strategi, der skal få flere til at vælge en fremtid i Forsvaret.

- Vi fornemmede, at der var et større antal potentielle ansøgere, end dem vi fik fat i. Derfor skulle vi tænke nyt. Vi er begyndt at præsentere Forsvaret som helhed med alle de muligheder, der er, fortæller kommandørkaptajn Alan Damm, chef for Forsvarets Rekruttering.

Det første skridt i den nye strategi var, at der i foråret blev lavet en kampagne om mulighederne i Forsvaret. Den er der løbende bygget videre på med blandt andet en bedre kontakt til folkeskolernes uddannelsesvejledere, så de også får øjnene op for de mange muligheder. Forsvarets Rekruttering har også fået ny hjemmeside, der på en let og overskuelig måde giver overblik over de forskellige muligheder, Forsvaret tilbyder. De nye tiltag giver allerede nu resultat.

- Vi kan helt klart se, at den nye strategi har givet flere ansøgere. I år har vi fået 24 procent flere ansøgere end sidste år ved samme tid. Nu skal vi så evaluere ansøgningerne og se, om de har ramt de steder, hvor vi mangler folk. Så vil vi følge op med kampagner på de steder, hvor der stadigvæk mangler ansøger, lige som vi har gjort med specialkorpsene, siger kommandørkaptajn Alan Damm, chef for Forsvarets Rekruttering.

Se Forsvarets Rekrutterings nye hjemmeside