[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det har før givet problemer, når danske søfolk i Nordatlanten skulle have forbindelse til deres kære derhjemme.     

- Tidligere måtte søfolkene bruge mobiltelefoner, hvis de skulle i kontakt med deres pårørende. Men man skal ikke ret langt ud i Danmarksstrædet, før der ikke er dækning, fortæller journalist ved Søværnets Operative Kommando, Pernille Kroer.  

Nu er der ved at blive installeret satellitbaserede internetforbindelser på inspektionsskibene og inspektionskutteren Tulugaq, så besætningen kan komme på nettet overalt i Nordatlanten.

Hvordan man har valgt at opstille internetforbindelserne, er forskelligt fra skib til skib. På Hvidbjørnen er der opstillet en pc i de tre messer og to i cafeteriet, hvorimod man på Thetis har etableret en internetcafe.

- Skibene har fået installeret internet for at forbedre velfærdsforholdene for besætningerne. De er væk i to-tre måneder ad gangen. Nu kan de nå familien derhjemme med en god internetforbindelse, siger Pernille Kroer.

Flere skibe i den danske flåde har tidligere haft internet, men når skibene sejler i Nordatlanten, hvor der er temmelig øde, er der ofte ikke satellitdækning. Skibenes nye internetforbindelser kører nu over andre satellitter, så forbindelsen er meget bedre.

- Det fungerer ikke helt endnu hos os. Vores teknikere arbejder på det. Men jeg vil sige, at det er på høje tid, at vi får internet. Det gør, at besætningen kan snakke med familien hjemme. De kan ordne deres bankforretninger, og se om de har fået løn, fortæller Poul-Erik Larsen, chef på Hvidbjørnen.

Det er meningen, at alle skibe i Søværnet skal have installeret internetforbindelse i de kommende år.