[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En ny aftale mellem Forsvaret og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) skal forenkle lønsystemet for officerer på det militære lederniveau (premierløjtnanter til majorer/orlogskaptajner). Baggrunden for at indgå aftalen har været, at den nuværende skabte en masse problemer.

- Som systemet er indrettet nu er en stor del af officerernes løn afhængig af, hvilken stilling de sidder i. Og når de så beordres til en ny stilling ændrer lønnen sig derfor ofte også. Det betyder, at når man får en ny stilling, skal man ikke bare flytte, have nyt job og påvirke familien med evt. nyt hjemsted – nej, man risikerer også at gå ned i løn, fortæller specialkonsulent i Forsvarets Personeltjeneste Sanne Folker.

Styrker fastholdelsen
Forenklingen af lønaftalen betyder, at den enkelts løn bliver sat sammen på en ny måde og man fremover skal forhandle sit eget tillæg - et kvalifikationstillæg. Før var mange tillæg knyttet op på stillingen, nu kommer de til at følge den enkelte officer.

Ifølge Bent Fabricius, formand for HOD, vil det styrke fastholdelsen. I sin næste leder i bladet ”Danske Officerer” skriver han:

- Alt i alt er HOD ganske tilfreds med resultatet. Aftalen er god og kan føjes til positivlisten over gennemførte fastholdelsestiltag.

Dækker hele Forsvaret
Aftalen dækker alle officerer på lederniveau i Forsvaret; både Forsvarsministeriets departement, Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Forsvarets Efterretningstjeneste. Aftalen har virkning fra 1. januar i år, men i første omgang bliver der ingen individuelle lønforhandlinger.

- Hvis vi skulle forhandle for alle, 3000 som er omfattet af aftalen på samme tid, ville det være en meget langsommelig proces og vi vil aldrig blive færdige i år, forklarer Sanne Folker.

I stedet sker omlægningen af lønnen i første omgang ved en central forhandling, og senest i 2009 skal officererne så i gang med at forhandle deres personlige tillæg.

Læs aftalen