[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Efter et halvt år i Irak er soldaterne fra hold 8 nu vendt hjem, deriblandt et kompagni fra Jydske Dragonregiment i Holstebro. Martin Hjorth, som omkom i oktober, var en del af kompagniet, og i går afholdt holdkammeraterne en mindeparade på kasernen i Holstebro.

På kaserneområdet er der rejst en mindesten til ære for regimentets faldne. I går blev der tilføjet en mindeplade med Martin Hjorths navn, og regimentschef oberst Kristian Sørensen holdt en tale til Martin Hjorths kammerater og pårørende.


Kompagnichef major Nyholm stod i spidsen for sine mænd under mindehøjtideligheden. Foto: Tommy Bruhn, JDR


Der blev nedlagt kranse ved mindestenen på Holstebro Kaserne. Foto: Tommy Bruhn, JDR


Fanekommando til ære for Martin Hjorth. Foto: Tommy Bruhn, JDR


Regimentschef oberst Kristian Sørensen holdt tale for Martin Hjorths pårørende og holdkammerater. Foto: Tommy Bruhn, JDR