[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Golfkrigen, krigene på Balkan og senest et togt rundt om Afrika. Korvetten Olfert Fischer, Søværnets bedst kendte skib, har gennem tiden haft mange opgaver. Men fra næste år får korvetten en ny opgave. Olfert Fischer skal periodevis rigges om til at være uddannelsesplatform for flådens mandskab. Skibet skal både uddanne nye søfolk og omskole de mere erfarne.

-Jeg er ikke det mindste vemodig, for Olfert Fischer kommer nemlig til at udfylde en meget vigtig funktion. Ved at lave OLFI om til uddannelsesplatform kommer vi en flaskehals til livs, som har givet os store problemer, fortæller Klaus Randrup, presseofficer i Søværnets Operative Kommando. 

Denne flaskehals er manglen på sejlpladser. Der er et behov for at uddanne flere søfolk, hvilket kun kan lade sig gøre ved at skaffe flere sejlpladser.

-Vi har eksempler på marineelever, der ikke kunne komme ud og sejle, på grund af manglen på sejlpladser. De har derfor ikke kunne følge deres uddannelsesplan, helt som de skulle. Det problem skulle gerne blive løst nu, siger Klaus Randrup.

Bane vej for fregatmandskaber  
Som uddannelsesplatform bliver OLFI et centralt element, ved uddannelsen af mandskab til de tre nye fregatter, som i 2012 skal afløse de over 25 år gamle korvetter.

- Med OLFI som uddannelsesplatform vil Søværnet skabe den personelkapacitet, som er nødvendig, når de tre nye fregatter skal bemandes. Jeg er overbevist om, at skibet kommer til at klare det rigtigt flot, fordi der er en masse dygtige folk ombord, fortæller Klaus Randrup.

Ved at omdanne OLFI til uddannelsesplatform frigiver man desuden en masse hænder, som der er brug for andre steder i Søværnet. Der skal nemlig ikke nær så mange søfolk til at betjene en uddannelsesplatform som et fuldt operativt krigsskib. OLFI vil dog med sin reducerede bemanding stadig deltage i udvalgte øvelser.