[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det hele startede tilbage i 90’erne. Forsvaret begyndte at undersøge og overveje indkøb af et ubemandet overvågningsfly. Tårnfalken blev købt for 384 mio. kroner. Sagen har siden bølget frem og tilbage med det hidtidige højdepunkt i efteråret, hvor Tårnfalken blev solgt til Canada. Nu får den endelig sin afslutning. Forsvarsministeren satte en advokat til at gennemgå sagen i sommer, og han er nu kommet med sin vurdering.

Ingen disciplinærsager
Advokaten har gennemgået ca. 10.000 dokumenter og har ikke fundet grundlag for disciplinærsager.
Chefen for forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, siger:
- Undersøgelsen viser tydeligt, at medarbejderne i denne sag har knoklet for at få det hele til at fungere. Jeg er glad for, at der endelig er vished for medarbejderne. Nu er der ro om sagen, og vi kan fokusere på fremtiden.
Sagen får ingen umiddelbar betydning for den enkelte medarbejder, men har haft stor betydning for Forsvarets overordnede styring af materielprojekter.

Gentagelse af kritik
Advokaten har været tilfreds med baggrundsmaterialet og synes selv, han har haft et godt grundlag for at komme med sin vurdering. Han gentager rigsrevisionens kritik af Forsvarskommandoens orientering af Folketingets finansudvalg.
Det at flyene endnu ikke var færdigudviklede og flyvedygtige, var i sig selv en risiko, da man valgte at investere i projektet. Da pengene blev bevilliget til Tårnfalken-projektet, fik udvalget ikke nok at vide om den risiko. Advokaten vurderer ligesom rigsrevisionen, at orienteringen var kritisabel.
Oplysninger om, at flyene skulle udstyres med alt-vejrs-radarer (gør flyene anvendelige i vejr med dårlig sigtbarhed), kunne også have været mere præcise og fyldestgørende.
Men advokaten finder ikke grundlag for at tro, at embedsmænd i Forsvarskommandoen bevidst har forsøgt at tilbageholde oplysninger.

Lært lektien
Der har været problemer med koordineringen og organiseringen af projektet.
Det problem skulle helst ikke opstå i fremtiden. Med den nye materieltjeneste samles den overordnede projektstyring ét sted, og Forsvaret arbejder videre med at forbedre projekt- og risikostyring.

Læs advokatens udredning
Links til tidligere historier:
Forsvaret foreslår afvikling af Tårnfalken
Forsvaret har solgt Tårnfalken til Canada