[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Officeren ankom til Rigshospitalet i tirsdags efter en velgennemført hjemtransport via England under medicinsk overvågning og behandling. Ved ankomsten til Danmark blev Steen Rønn Sørensen straks overført til Rigshospitalet for videre behandling.

I løbet af i går skete der en forværring i officerens tilstand, og senere afgik han ved døden.

"Jeg ved, at der ved Steen Rønn Sørensens side står en familie, som i de sidste dage og timer er gået igennem det værste mareridt af alle. Det understreger for os alle, at soldaternes bestræbelser for at skabe en bedre tilværelse for den afghanske befolkning desværre sker med livet som indsats", udtaler forsvarschef Jesper Helsø.

Familien har været hos officeren siden hjemkomsten til Danmark. Forsvaret vil give familien al den støtte, de har behov for.

Steen Rønn Sørensen blev 24 år gammel. Han var uddannet som reserveofficer og tjenestegørende ved Danske Artilleriregiment i Varde.