[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den praktiske håndhævelse indebærer, at Forsvaret udøver tilsyn og om nødvendigt gennemfører indgreb over for skibe med henblik på at forebygge eller standse mulig eller igangværende forurening. Håndhævelsen indebærer desuden, at forurenende skibe vil kunne tilbageholdes for at sikre beviser til domstole.

Formålet er at forebygge eller mindske olieforureningens indvirkning på havmiljøets fauna og flora samt at søge skade- og følgevirkningerne, primært på kyster og strande, begrænset.

Ved konstaterede forureninger tages olieprøver fra havet og mistænkte skibe. Disse prøver danner sammen med øvrigt bevismateriale grundlag for, at retslige tiltag kan iværksættes overfor forureneren. Men det kan være svært at finde synderen.

Der skal beviser på bordet, hvis en forurener skal retsforfølges. Derfor skal der tages prøver af forureningen, og disse skal sammenholdes med prøver udtaget hos den mulige synder, når den kommer i havn.

Opgaven med at udtage prøver af forureningen kan bl.a. udføres med søværnets LYNX-helikoptere. De er udstyret med særligt olieopsamlingsudstyr, der smides i vandet. Udstyret består af en flaske, der holdes i overfladen med en lille oppustelig pude.

Efter indsamling fiskes flasken op af vandet og om bord i helikopteren. Dette blev succesfuldt afprøvet under øvelsen DANEX 07.

Tekst og foto: Major Michael Christiansen, SPAO DATG