[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De mange internationale missioner kan mærkes på forsvarets øvelsesterræner. Flere dage end tidligere genlyder de af skarpe eller løse skud fra soldater, der snart står i Afghanistan, Kosovo eller i Irak.
"Der er stort træk på alle områder", siger major Karl Kristian Kronskjold fra HOK.

Oksbøl mest efterspurgt
Forsvaret er dybt afhængig af skyde- og øvelsesterrænerne til uddannelse af værnepligtige, reaktionsstyrkesoldater og fastansatte soldater. Hver enhed har deres "eget" terræn i nærheden af kasernen, så den sparsomme tid til uddannelse af soldater ikke spildes på langvarige transporter på landevejen.
Hæren er storforbruger af de 42 områder, men forsvarets skoler, de andre værn, hjemmeværnet, politiet og beredskabsstyrelsen anvender dem ligeledes. Oksbøl er som det største skyde- og øvelsesterræn også det mest efterspurgte. Det er det eneste sted, der kan bruges til de store afsluttende øvelser, som finder sted før en bataljon bliver sendt til Kosovo, Irak eller Afghanistan.

Alternativer
Uden skyde- og øvelsesterrænerne ville det være for farligt at lave skarpe skydeøvelser. Det er nødvendigt for soldater at træne skarpskydning i terrænet, hvis soldaterne skal kunne klare sig i kamp. I Hevring på Djursland kan specialstyrker i et lukket område træne deres procedurer til eksempelvis befrielse af gidsler.
Det skal gøres skjult for offentligheden, så deres taktik forbliver hemmelig.
At bruge vores allieredes øvelsesterræner er ikke et alternativ.
Transporten ville sluge for meget af soldaternes uddannelsestid og der gælder også forskellige regler fra land til land, om hvad man må øve i de militære områder.  

Læs mere om Forsvarets øvelsesterræner her.