[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen

– Det er rigtigt godt, det er overstået. Vi er alle kommet igennem bortset fra en enkelt, der dumpede her til sidst, siger en lettet Jesper Munter. Han er marinekonstabel på korvetten Peter Tordenskiold og har været hovedperson i de to indslag om dykkeraspiranterne på Forsvarskanalen. Han er én, af de 18 unge mænd, der nu kan kalde sig skibsdykkere efter de i dag fik deres eksamensbevis. De var 24, da de begyndte, men blev hurtigt reduceret til 20. Siden er yderligere to faldet fra. Den sidste til den afsluttende eksamen. Søværnets Dykkerskole lægger stor vægt på at aspiranterne lever op til kravene i praktisk dykning, men teorien skal også være i orden. 

Jesper Munter fik den laveste karakter af alle skriftligt, men tog revanche mundtligt, hvor han var topscorer med et 12-tal, det højest mulige på den nye karakterskala. Sådan var det også til hans svendeprøve som elektriker, så 2-tallet i den skriftlige prøve gjorde ham ikke nervøs.

– Vi kommer til at bruge, det vi har lært med det samme, siger Jesper Munter. Han og hans makker overkonstabel Peter Nielsen er skibsdykkere om bord på Peter Tordenskiold, der til april skal indgå i NATO’s Middelhavsflåde.