[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den havarerede motor på Absalons helikopter er nu skiftet, og Absalon er efter et kort havneophold i Oman igen på vej ud i Adenbugten.

I den uges tid, hvor Absalon ikke havde en flyvedygtig helikopter om bord, gennemførte skibets boardinghold alligevel to inspektioner af mistænkelige fartøjer i Adenbugten. Det skete med brug af gummibåd.

- Helikopteren har afgørende betydning for vores evne til at løse den operative opgave i Adenbugten. Den giver os mulighed for hurtigere at kunne nå frem, hvis der er et piratoverfald i gang, og den giver os mulighed for at benytte overraskelsesmomentet over for piraterne. Dertil kommer, at helikopteren i flere andre sammenhænge er vigtig. For eksempel til Force Protection, dvs. til beskyttelse af Absalon, til MEDEVAC (evakulering af personer til hospital eller læge. red.) m.v. Selvom vi i en kortere periode ikke har haft en operativ helikopter til rådighed, så har vi dog stadig kunnet udføre vores opgave i farvandet. Om end vi ikke har kunnet dække det samme store område og nå så hurtigt frem i tilfælde af et angreb på et handelsskib, siger chefen for Absalon, kommandør F. Trojahn.

Kilde: Søværnets Operative Kommando