[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Som led i ”Operation Bedre Hverdag” har Forsvarets Personeltjeneste forhandlet tillæg til faglært personel med de tre personelorganisationer HKKF, CS og FLO.

HKKF tillæg for motormekanikere, elektronikmekanikere og forsyningsekspedienter hæves med 954 kroner om måneden. Den nye aftale indfører samtidig et tillæg til våbenmekanikere på samme niveau som øvrige mekanikere.

· De nævnte faglærte grupper oppebærer derved 3.552 kroner om måneden.

CS tillæg til faglært personel hæves generelt med 1.014 kroner om måneden. Derudover vil visse grupper hæves til en højere sats:

· Trin 1 hæves fra kr. 3.552 til kr. 4.567 om måneden.
· Trin 2 hæves fra kr. 2.537 til kr. 3.552 om måneden.
· Trin 3 hæves fra kr. 1.522 til kr. 2.537 om måneden.

Det er videre aftalt, at faglært personel, indplaceret på trin 2, oppebærer satsen for trin 1 under INTOPS, og når de forretter sejlende tjeneste. I praksis oppebæres det høje tillæg under INTOPS samtidigt med at medarbejderen ydes FN tillæg, og for sejlende personel gælder, at det høje tillæg ydes sammen med skibstillæg.

For både HKKF og CS gælder, at det fortsat er et krav for at oppebære tillægget, at medarbejderen virker i en normstilling, hvor pågældende faglært uddannelse er et krav. Begge aftaler har virkning fra 1. JAN 2008, og de pågældende medarbejdere vil kunne se forhøjelsen på lønsedlen i løbet af marts/april måned.

FLO og FPT har 27 FEB 2008 indgået en aftale om særligt INTOPS relateret tillæg. Tillægget ydes til civile faglærte, som er udpeget til sundhedstriaden og har gennemført tilstandsprøve og helbredsundersøgelser. Tillægget ydes også til civile faglærte, der som hovedfunktion arbejder med klargøring og fremstilling af materiel til INTOPS. Den individuelle aftale til den enkelte medarbejder indgås mellem FPT og FLO. Aftalen har virkning fra 1. JAN 2008.

· Tillæggene varierer fra ca. 730 kroner til 3.500 kroner om måneden.

De nævnte satser er i aktuelt niveau.

Link til aftaler:

HKKF

CS

FLO