[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Camp Price, Helmand provinsen, Afghanistan, december 2008: Hjemmeværnets bevogtningsdeling er en stor hjælp for de danske styrker i Helmand provinsen i Afghanistan. Det fastslår den næstkommanderende i den danske bataljon, oberstløjtnant B. Højgaard Jensen, efter at bevogtningsdelingen har været i Forward Operating Base (FOB) Price i det sydlige Afghanistan siden begyndelsen af november.

Han peger på, at delingen, ikke blot har udført sit job til punkt og prikke, men ligeså vigtigt har frigjort en af hærens delinger til at sørge for sikkerheden i Gereshk by, der ligger få kilometer fra Camp Price.

”Selvfølgelig var vi spændte på at få hjemmeværnets deling herned. Jeg må sige, at alle forhåbninger og forventninger til fulde er indfriet. Bevogtningsdelingen er gået til opgaven med ildhu – vi kunne lige fra starten mærke, at de virkelig brænder for denne opgave. Delingen har også taget initiativ til forbedringer i vagtprocedurerne, således at lejrens nærforsvar er blevet bedre”, siger B. Højgaard Jensen.

Som bevogtningsdeling i lejren har folkene også været med til at modtage sårede der kommer ind i lejren. Det handler om at få dirigeret sårede det rigtige sted hen. Det er de forberedt på via deres uddannelse. "Også den opgave har de klaret fint" fortsætter B. Højgaard Jensen.

En sidegevinst ved at hjemmeværnsfolkene er i lejren, er at man også kunnet drage nytte af deres civile kompetencer. Der er flere håndværkere og blandt andet har der været bud efter en elektriker fra delingen.


Foto: Morten Fredslund

Permanent ordning
B. Højgaard Jensen håber, at det på sigt bliver en permanent ordning med bevogtningsdelinger fra hjemmeværnet til at aflaste hærens styrker i Helmand provinsen. Foreløbig går aftalen mellem Hærens Operative Kommando og Hjemmeværnskommandoen ud på, at hjemmeværnet også i forår og efterår 2009 samt forår 2010 skal stille bevogtningsdelinger til rådighed for hæren i Afghanistan.

Stabschefen ved den danske bataljon, major Peter Nielsen, kunne godt tænke sig at have bevogtningsdelinger fra hjemmeværnet både i Price og en anden fremskudt base Amadillo. Ligesom en eskortesektion er på hans ønskeliste. Han betegner samarbejdet som en win-win-situation.
”Det er godt for hjemmeværnet, og det er godt for hæren”.

Kilde: Hjemmeværnet