[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En ny amerikansk undersøgelse peger på, at amerikanske soldater har en relativt høj forekomst af generelle helbredsproblemer, efter udsendelse til Irak, hvis de f.eks. har været udsat for en vejsidebombe i missionsområdet. Flere soldater melder om hukommelsesproblemer, koncentrationsvanskeligheder, irritabilitet, langsom tænkning m.m. Symptomer der ligne post traumatisk stress syndrom.

Hjernerystelse under lup
Vi kender ikke i dag det præcise omfang af hjernerystelser blandt danske soldater udsendt i international mission. Forsvarets Sundhedstjeneste vil derfor nu kortlægge, hvor mange soldater der rammes af hjernerystelse i tjenesten.

På baggrund af de netop offentliggjorte forskningsresultater ønsker Forsvarets Sundhedstjeneste og Forsvarets psykologer desuden at følge soldater, der har haft en hjernerystelse ekstra tæt. Dermed kan man gribe ind med behandling hurtigst muligt, hvis der er behov for det.

Grundig undersøgelse
Forsvarets Sundhedstjeneste vil derfor ved hjemtagelsesundersøgelsen hos lægen spørge, om der har været hændelser, der kan give hjernerystelse, f.eks. vejsidebomber eller eksplosioner.
Man vil også kigge på om soldaten har været ramt af et fragment eller et projektil. Om soldaten har været involveret i trafikulykke, er faldet eller i øvrigt har haft ydre skader på hovedet. Konstateres symptomer, vil videre udredning og behandling sættes i værk.

Nye tilbud
Hvis der har været hjernerystelse under missionen, vil soldaten modtage et særligt tilbud om opfølgning hos psykologerne. Tilbuddet består i, at psykologerne udsender et spørgeskema 3 og 9 måneder efter hjemtagelsesundersøgelsen, og på baggrund af svarene vurderes det, om der skal tilbydes samtale med en af psykologerne. Herudover modtager personellet, som i dag, seks måneder efter hjemkomsten et spørgeskema fra psykologerne om oplevelser og reaktioner. 


Endvidere er der altid mulighed for at henvende sig til psykologerne, hvis man ønsker det.

Yderligere informationer kan fås ved kontakt til Forsvarets Sundhedstjeneste på tlf. 39 77 13 31 hverdage mellem klokken 09.00 – 15.00.

Spørgsmål fra pressen kan stilles til major O. Nielsen, 39 77 12 50, mobil 23 29 32 75