[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Christian Reinhold

”I en by som fx Gereshk, der ligger centralt i det danske ansvarsområde, er du nødt til at gå igennem imamerne hvis du skal have folket i tale eller have noget gennemført. Her kan du ikke nøjes med borgmesteren” fortæller major Lars Gruby, der ind til februar var chef for CIMIC i det danske ansvarsområde i Helmand.

Det forekommer relativt ofte, at danske CIMIC-enheder yder støtte til det religiøse samfund i Afghanistan. Det gør man for at vise den lokale befolkning, at man ikke er fjendtligt indstillet overfor Islam. Hvis lokalbefolkningen oplever, at ISAF ikke er fjendtligt indstillet overfor Islam, så bliver det meget lettere for den militære enhed at løse sin opgave.

”Imamerne er helt centrale og de har kontakt til alle fraktioner og alle klaner i lokalsamfundet. De er nøglepersoner for at få skabt gode relationer til lokalbefolkningen” slutter Lars Gruby.

Budskaber fra Moskeerne
Ganske som kirkerne og gudstjenesterne herhjemme for et par hundrede år siden var centrum for udbredelse af officielle meddelelser, så udfylder moskeerne i det afghanske samfund i dag den samme rolle. I meget store dele af Afghanistan er der hverken radio, TV eller aviser, og så er imamens meddelelser i moskeen den eneste kanal til at bringe budskaber ud til den lokale befolkning. ISAF forsøger ganske naturligt at få sine budskaber om, at styrken skal støtte og hjælpe det afghanske folk frem mod fred og frihed, ud gennem moskeerne, og derfor yder man en begrænset støtte til moskeerne og imamerne.